עבור לתוכן
  • צור חשבון

NASA - Astronomy Picture of the Day


תגובות מומלצות

Today's image 21-02-2022:

Barred Spiral Galaxy NGC 6217

מתחת לתמונה ניתן למצוא הסברים באנגלית (מקור), ובעברית (תרגום גוגל)

spacer.png

Explanation: Many spiral galaxies have bars across their centers. Even our own Milky Way Galaxy is thought to have a modest central bar. Prominently barred spiral galaxy NGC 6217, featured here, was captured in spectacular detail in this image taken by the Advanced Camera for Surveys on the orbiting Hubble Space Telescope in 2009. Visible are dark filamentary dust lanes, young clusters of bright blue stars, red emission nebulas of glowing hydrogen gas, a long bar of stars across the center, and a bright active nucleus that likely houses a supermassive black hole. Light takes about 60 million years to reach us from NGC 6217, which spans about 30,000 light years across and can be found toward the constellation of the Little Bear (Ursa Minor).

Image Credit: NASA

* * *

תרגום גוגל אוטומטי (לפעמים מוצלח ולפעמים פחות):

הסבר: גלקסיות ספירליות רבות יש ברים על פני מרכזיהם.

 אפילו שביל החלב שלנו, גלקסיה היא חשבה שיש בר מרכזי צנוע.

 בוטה barred spiral galaxy NGC 6217, בהשתתפות כאן, נתפסו בפירוט מרהיב בתמונה זו שצולמה על ידי המצלמה המתקדמת עבור סקרים על טלסקופ שטח האבל מסלול בשנת 2009. גלוי הם נתיבי אבא כהים, פליטה אדומה

 Nebulas של גז מימן זוהר, בר ארוך של כוכבים על פני המרכז, גרעין פעיל בהיר כי סביר להניח בתים חור שחור supermassive.

 אור לוקח כ -60 מיליון שנה להגיע אלינו מ- NGC 6217, אשר משתרע על 30,000 שנים אור על פני וניתן למצוא כלפי קבוצת הכוכבים של הדוב הקטן (Ursa קטין).

 

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 22-02-2022:

Illustration: An Early Quasar

מתחת לתמונה ניתן למצוא הסברים באנגלית (מקור), ובעברית (תרגום גוגל)

spacer.png

Explanation: What did the first quasars look like? The nearest quasars are now known to involve supermassive black holes in the centers of active galaxies. Gas and dust that falls toward a quasar glows brightly, sometimes outglowing the entire home galaxy. The quasars that formed in the first billion years of the universe are more mysterious, though. Featured, recent data has enabled an artist's impression of an early-universe quasar as it might have been: centered on a massive black hole, surrounded by sheets of gas and an accretion disk, and expelling a powerful jet. Quasars are among the most distant objects we see and give humanity unique information about the early and intervening universe. The oldest quasars currently known are seen at just short of redshift 8 -- only 700 million years after the Big Bang -- when the universe was only a few percent of its current age.

Image Credit: ESO

* * *

תרגום גוגל אוטומטי (לפעמים מוצלח ולפעמים פחות):

הסבר: איך נראים קוואזרים הראשונים?

 Quasars הקרוב ביותר ידועים כעת כדי לערב חורים שחורים supermassive במרכזי גלקסיות פעילים.

 גז ואבק שנופל לעבר הזוהר של קוואזר בהיר, לפעמים אילוץ את כל הגלקסיה הביתה.

 קוואזרים שנוצרו במיליארד השנים הראשונות של היקום הם מסתוריים יותר, אם כי.

 בהשתתפות, הנתונים האחרונים איפשרו לרושם של אמן של קווזור היקום מוקדם כפי שהיה עשוי להיות: מרוכז על חור שחור מסיבי, מוקף גיליונות של גז דיסק צבירה, וגוררים מטוס חזק.

 Quasars הם בין החפצים הרחוקים ביותר שאנו רואים ולתת לאנושות מידע ייחודי על היקום המוקדם והתערב.

 קוואזרים העתיקים ביותר הידועים כיום נראים רק קצר של redshift 8 - רק 700 מיליון שנים לאחר המפץ הגדול - כאשר היקום היה רק כמה אחוז של הגיל הנוכחי שלה.

 

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 22-02-2022:

Illustration: An Early Quasar

מתחת לתמונה ניתן למצוא הסברים באנגלית (מקור), ובעברית (תרגום גוגל)

spacer.png

Explanation: What did the first quasars look like? The nearest quasars are now known to involve supermassive black holes in the centers of active galaxies. Gas and dust that falls toward a quasar glows brightly, sometimes outglowing the entire home galaxy. The quasars that formed in the first billion years of the universe are more mysterious, though. Featured, recent data has enabled an artist's impression of an early-universe quasar as it might have been: centered on a massive black hole, surrounded by sheets of gas and an accretion disk, and expelling a powerful jet. Quasars are among the most distant objects we see and give humanity unique information about the early and intervening universe. The oldest quasars currently known are seen at just short of redshift 8 -- only 700 million years after the Big Bang -- when the universe was only a few percent of its current age.

Image Credit: ESO

* * *

תרגום גוגל אוטומטי (לפעמים מוצלח ולפעמים פחות):

הסבר: איך נראים קוואזרים הראשונים?

 Quasars הקרוב ביותר ידועים כעת כדי לערב חורים שחורים supermassive במרכזי גלקסיות פעילים.

 גז ואבק שנופל לעבר הזוהר של קוואזר בהיר, לפעמים אילוץ את כל הגלקסיה הביתה.

 קוואזרים שנוצרו במיליארד השנים הראשונות של היקום הם מסתוריים יותר, אם כי.

 בהשתתפות, הנתונים האחרונים איפשרו לרושם של אמן של קווזור היקום מוקדם כפי שהיה עשוי להיות: מרוכז על חור שחור מסיבי, מוקף גיליונות של גז דיסק צבירה, וגוררים מטוס חזק.

 Quasars הם בין החפצים הרחוקים ביותר שאנו רואים ולתת לאנושות מידע ייחודי על היקום המוקדם והתערב.

 קוואזרים העתיקים ביותר הידועים כיום נראים רק קצר של redshift 8 - רק 700 מיליון שנים לאחר המפץ הגדול - כאשר היקום היה רק כמה אחוז של הגיל הנוכחי שלה.

 

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 23-02-2022:

Orion over Green Bank

מתחת לתמונה ניתן למצוא הסברים באנגלית (מקור), ובעברית (תרגום גוגל)

spacer.png

Explanation: What will the huge Green Bank Telescope discover tonight? Pictured, the Robert C. Byrd Green Bank Telescope (GBT) on the lower right is the largest fully-pointable single-dish radio telescope in the world. With a central dish larger than a football field, the GBT is nestled in the hills of West Virginia, USA in a radio quiet zone where the use of cell phones, WiFi emitters, and even microwave ovens are limited. The GBT explores our universe not only during the night -- but during the day, too, since the daytime sky is typically dark in radio waves. Taken in late January, the featured image was planned for months to get the setting location of Orion just right. The image is a composite of a foreground shot taken over a kilometer away from the GBT, and a background shot built up of long exposures during the previous night. The deep background image of Orion is fitting because the GBT is famous for, among many discoveries, mapping the unusual magnetic field in the Orion Molecular Cloud Complex.

Image Credit: Dave Green

* * *

תרגום גוגל אוטומטי (לפעמים מוצלח ולפעמים פחות):

הסבר: מה יהיה טלסקופ בנק ירוק ענק לגלות הלילה? בתמונה, ROBERT C. BYRD טלסקופ בנק ירוק (GBT) על הזכות התחתונה הוא טלסקופ רדיו יחיד גבוה לחלוטין צלחת בעולם. עם צלחת מרכזית יותר משדה כדורגל, GBT הוא שוכן בגבעות של מערב וירג 'יניה, ארה"ב באזור שקט רדיו שבו השימוש של טלפונים סלולריים, emitters WiFi, ואפילו תנורי מיקרוגל מוגבלים. ה- GBT בוחן את היקום שלנו לא רק בלילה - אבל גם במשך היום, מאז השמים ביום חשוך בדרך כלל בגלי רדיו. שצולמו בסוף ינואר, התמונה המוצעת תוכננה במשך חודשים כדי לקבל את מיקום ההגדרה של אוריון בדיוק. התמונה היא מורכבת של זריקה קדמית שצולמה מעל קילומטר הרחק GBT, ורקע ירו שנבנה של חשיפות ארוכות במהלך הלילה הקודם. תמונת הרקע העמוקה של אוריון מתאים כי GBT מפורסם, בין תגליות רבות, מיפוי השדה המגנטי יוצא דופן באוריון קומפלקס ענן מולקולרי.

 

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 24-02-2022:

Beautiful Albireo AB

מתחת לתמונה ניתן למצוא הסברים באנגלית (מקור), ובעברית (תרגום גוגל)

spacer.png

Explanation: Beta Cygni is a single bright star to the naked eye. About 420 light-years away it marks the foot of the Northern Cross, famous asterism in the constellation Cygnus. But a view through the eyepiece of a small telescope will transform it into a beautiful double star, a treasure of the night sky in blue and gold. Beta Cygni is also known as Albireo, designated Albireo AB to indicate its two bright component stars. Their visually striking color difference is illustrated in this telescopic snapshot, along with their associated visible spectrum of starlight shown in insets to the right. Albireo A, top inset, shows the spectrum of a K-type giant star, cooler than the Sun and emitting most of its energy at yellow and red wavelengths. Below, Albireo B has the spectrum of a main sequence star much hotter than the Sun, emitting more energy in blue and violet. Albireo A is known to be a binary star, two stars together orbiting a common center of mass, though the two stars are too close together to be seen separately with a small telescope. Well-separated Albireo A and B most likely represent an optical double star and not a physical binary system because the two components have clearly different measured motions through space.

Image Credit: Robert Eder

* * *

תרגום גוגל אוטומטי (לפעמים מוצלח ולפעמים פחות):

הסבר: בטא קייגני הוא כוכב בהיר אחד לעין בלתי מזוינת. כ -420 שנות אור משם הוא מסמן את רגלו של הצלב הצפוני, אסטריזם מפורסם בקונסטלציה. אבל נוף דרך העין של טלסקופ קטן יהיה להפוך אותו כוכב כפול יפה, אוצר של שמי הלילה בכחול וזהב. בטא Cygni ידוע גם בשם Albireo, albireo ab כדי לציין שני כוכבי מרכיב בהיר שלה. הבדל הצבעים שלהם מבולבל באופן ויזואלי מודגם בתצלום הטלסקופי הזה, יחד עם הספקטרום הנלש שלהם המשויך של Starlight המוצג insets מימין. ALBRYORO A, Top Inset, מראה את הספקטרום של כוכב ענק K-Type, קריר יותר מאשר השמש פולטת רוב האנרגיה שלו באורכי גל צהוב ואדום. להלן, Albireo B יש את הספקטרום של כוכב רצף ראשי הרבה יותר חם מאשר השמש, פולט יותר אנרגיה בכחול ויולט. אלביוו א 'ידוע ככוכב בינארי, שני כוכבים יחד מקיפים מרכז משותף של מסה, אם כי שני הכוכבים קרובים מדי כדי להיראות בנפרד עם טלסקופ קטן. מופרדים היטב albireo A ו- B סביר להניח מייצגים כוכב כפול אופטי ולא מערכת בינארית פיזית, כי שני הרכיבים יש בבירור שונה תנועות נמדדות דרך שטח.

 

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 25-02-2022:

Perseverance Sol 354

מתחת לתמונה ניתן למצוא הסברים באנגלית (מקור), ובעברית (תרגום גוגל)

spacer.png

Explanation: This Navcam mosaic from Perseverance looks out over the car-sized rover's deck, across the floor of Jezero crater on Mars. Frames used to construct the mosaic view were captured on mission sol 354. That corresponds to Earth calendar date February 17, 2022, nearly one Earth year after the rover's landing. With a mass of over 1,000 kilograms, six-wheeled Perseverance is the heaviest rover to touch down on Mars. During its first year of exploration the rover has collected six (so far) rock core samples for later return to planet Earth, served as the base station for Ingenuity, the first helicopter on Mars, and tested MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment), converting some of the Red Planet’s thin, carbon dioxide-rich atmosphere into oxygen.

Image Credit: NASA

* * *

תרגום גוגל אוטומטי (לפעמים מוצלח ולפעמים פחות):

הסבר: פסיפס נוצר זה מן ההתמדה מביט מעל הסיפון של רובר בגודל המכונית, על הרצפה של מכתש Jezero על מאדים.

 מסגרות המשמשות לבניית השקפת הפסיפס נלכדה במשימה סול 354. המתאימה לתאריך לוח השנה של כדור הארץ 17 בפברואר, 2022, כמעט שנה אחת אחרי הנחיתה של רובר.

 עם מסה של למעלה מ -1,000 ק"ג, התמדה שישה גלגלים היא רובר הכבד ביותר לגעת על מאדים.

 במהלך השנה הראשונה של החיפושים אסף רובר שישה (עד כה) דגימות הליבה רוק לשוב מאוחר יותר לכדור הארץ, שימש תחנת הבסיס לתחכום, המסוק הראשון על מאדים, ונבדק ניצול ניצול

 ניסוי), המרת כמה אטמוספרה רזה של פחמן, עשיר פחמן לחמצן.

 

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 26-02-2022:

Nearby Spiral Galaxy NGC 4945

מתחת לתמונה ניתן למצוא הסברים באנגלית (מקור), ובעברית (תרגום גוגל)

spacer.png

Explanation: Large spiral galaxy NGC 4945 is seen nearly edge-on in this cosmic galaxy close-up. It's almost the size of our Milky Way Galaxy. NGC 4945's own dusty disk, young blue star clusters, and pink star forming regions stand out in the colorful telescopic frame. About 13 million light-years distant toward the expansive southern constellation Centaurus, NGC 4945 is only about six times farther away than Andromeda, the nearest large spiral galaxy to the Milky Way. Though this galaxy's central region is largely hidden from view for optical telescopes, X-ray and infrared observations indicate significant high energy emission and star formation in the core of NGC 4945. Its obscured but active nucleus qualifies the gorgeous island universe as a Seyfert galaxy and home to a central supermassive black hole.

Image Credit: Dietmar Hager

* * *

תרגום גוגל אוטומטי (לפעמים מוצלח ולפעמים פחות):

הסבר: גלקסיה ספירלית גדולה NGC 4945 נתפסת כמעט קצה על זה גלקסיה קוסמית צילום מקרוב.

 זה כמעט בגודל של גלקסיה שביל החלב שלנו.

 דיסק מאובק של NGC 4945, אשכולות כחולים צעירים, וכוכב ורוד יצירת אזורים בולטים במסגרת הטלסקופית הצבעונית.

 כ -13 מיליון שנות אור מרוחקות כלפי הקונסטלוס הדרומי הרחבה, NGC 4945 הוא רק בשש פעמים רחוק יותר מאשר אנדרומדה, הגלקסיה הספירלית הגדולה הקרובה ביותר לבנות החלב.

 למרות שהאזור המרכזי של גלקסיה זה מוסתר במידה רבה מן השקפה לטלסקופים אופטיים, רנטגן ותצפיות אינפרא אדום מצביעים על פליטת אנרגיה גבוהה ומבצעת כוכב בליבה של NGC 4945. הגרעין המוסתר אך הפעיל שלו זכאי היקום האי מדהים כמו גלקסי ספיר

 דף הבית לחור שחור סופר-אמריקאי.

 

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 27-02-2022:

Earthrise 1: Historic Image Remastered

מתחת לתמונה ניתן למצוא הסברים באנגלית (מקור), ובעברית (תרגום גוגל)

spacer.png

Explanation: "Oh my God! Look at that picture over there! Here's the Earth coming up. Wow is that pretty!" Soon after that pronouncement, 50 years ago today, one of the most famous images ever taken was snapped from the orbit of the Moon. Now known as "Earthrise", the iconic image shows the Earth rising above the limb of the Moon, as taken by the crew of Apollo 8. But the well-known Earthrise image was actually the second image taken of the Earth rising above the lunar limb -- it was just the first in color. With modern digital technology, however, the real first Earthrise image -- originally in black and white -- has now been remastered to have the combined resolution and color of the first three images. Behold! The featured image is a close-up of the picture that Apollo 8 astronaut Bill Anders was talking about. Thanks to modern technology and human ingenuity, now we can all see it. (Historical note: A different historic black & white image of the Earth setting behind the lunar limb was taken by the robotic Lunar Orbiter 1 two years earlier.)

Image Credit: NASA

* * *

תרגום גוגל אוטומטי (לפעמים מוצלח ולפעמים פחות):

הסבר: "אלוהים אלוהים! תסתכל על התמונה הזאת שם, הנה האדמה מתקרבת, וואו זה יפה!" זמן קצר לאחר הצהרה זו, לפני 50 שנה היום, אחת התמונות המפורסמות ביותר אי פעם נלקחה מן המסלול של הירח. עכשיו המכונה "Earthrise", את התמונה האיקונית מראה את כדור הארץ עולה מעל איבר הירח, כפי שנלקח על ידי צוות של אפולו 8. אבל דימוי אימה ידוע היה למעשה התמונה השנייה נלקח של כדור הארץ עולה מעל הירח איבר - זה היה רק בצבע הראשון. עם הטכנולוגיה הדיגיטלית המודרנית, עם זאת, התמונה האמיתית הראשונה של Earthrise - במקור בשחור ולבן - עכשיו כבר remastered יש את החלטה משולבת וצבע של שלוש התמונות הראשונות. לְהַבִּיט! התמונה המוצעת היא תקריב של התמונה כי אפולו 8 אסטרונאוט ביל אנדרס היה מדבר. הודות לטכנולוגיה מודרנית ותחכום אנושי, עכשיו אנחנו יכולים לראות את זה. (הערה היסטורית: דימוי אחר היסטורי שחור ולבן של קבוצת כדור הארץ מאחורי איבר הירח נלקח על ידי הירח רובוטי מסלול 1 שנתיים קודם לכן).

 

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 28-02-2022:

Direct Projection: The Moon in My Hands

מתחת לתמונה ניתן למצוא הסברים באנגלית (מקור), ובעברית (תרגום גוגל)

spacer.png

Explanation: You don't have to look through a telescope to know where it's pointing. Allowing the telescope to project its image onto a large surface can be useful because it dilutes the intense brightness of very bright sources. Such dilution is useful for looking at the Sun, for example during a solar eclipse. In the featured single-exposure image, though, it is a too-bright full moon that is projected. This February full moon occurred two weeks ago and is called the Snow Moon by some northern cultures. The projecting instrument is the main 62-centimeter telescope at the Saint-Véran Observatory high in the French Alps. Seeing a full moon directly is easier because it is not too bright, although you won't see this level of detail. Your next chance will occur on March 17.

Image Credit: Jeff Graphy

* * *

תרגום גוגל אוטומטי (לפעמים מוצלח ולפעמים פחות):

הסבר: אתה לא צריך להסתכל דרך טלסקופ לדעת איפה הוא מצביע.

 המאפשר את הטלסקופ כדי לפרסם את הדימוי שלה על פני השטח גדול יכול להיות שימושי כי הוא מדלל את הבהירות אינטנסיבית של מקורות בהירים מאוד.

 דילול כזה שימושי להסתכל על השמש, למשל במהלך ליקוי חמה סולארית.

 בתמונת החשיפה החדשה, אם כי, זהו ירח מלא מדי בהיר כי הוא מוקרן.

 ירח פברואר זה התרחש לפני שבועיים והוא נקרא ירח שלג על ידי כמה תרבויות צפון.

 המכשיר הקרוי הוא הטלסקופ המרכזי של 62 סנטימטר במצפה של סן-וארן גבוה בהרי האלפים הצרפתיים.

 לראות ירח מלא ישירות קל כי זה לא בהיר מדי, אם כי לא תראה את רמת הפרטים הזאת.

 ההזדמנות הבאה שלך תתרחש ב -17 במרץ.

 

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 01-03-2022:

Dueling Bands in the Night

מתחת לתמונה ניתן למצוא הסברים באנגלית (מקור), ובעברית (תרגום גוגל)

spacer.png

Explanation: What are these two bands in the sky? The more commonly seen band is the one on the right and is the central band of our Milky Way galaxy. Our Sun orbits in the disk of this spiral galaxy, so that from inside, this disk appears as a band of comparable brightness all the way around the sky. The Milky Way band can also be seen all year -- if out away from city lights. The less commonly seem band, on the left, is zodiacal light -- sunlight reflected from dust orbiting the Sun in our Solar System. Zodiacal light is brightest near the Sun and so is best seen just before sunrise or just after sunset. On some evenings in the north, particularly during the months of March and April, this ribbon of zodiacal light can appear quite prominent after sunset. It was determined only this century that zodiacal dust was mostly expelled by comets that have passed near Jupiter. Only on certain times of the year will the two bands be seen side by side, in parts of the sky, like this. The featured image, including the Andromeda galaxy and a meteor, was captured in late January over a frozen lake in Kanding, Sichuan, China.

Image Credit: Jeff Dai

* * *

תרגום גוגל אוטומטי (לפעמים מוצלח ולפעמים פחות):

הסבר: מה הם שני להקות אלה בשמים? הלהקה הנפוצה יותר היא זו מימין היא הלהקה המרכזית של גלקסיית שביל החלב שלנו. השמש שלנו מסלולים בדיסק של גלקסיה ספירלית זו, כך שבפנים, דיסק זה מופיע כלהקה של בהירות דומה כל הדרך סביב השמים. הלהקה שביל החלב יכולה גם לראות כל השנה - אם מחוץ לאורות העיר. הלהקה הנפוצה הנפוצה, משמאל, היא אור גלגל - אור השמש משתקף מאבק המקיף את השמש במערכת השמש שלנו. אור זודיאלי הוא בהיר ליד השמש ולכן הוא הטוב ביותר לראות רק לפני הזריחה או רק אחרי השקיעה. בערבים מסוימים בצפון, בייחוד בחודשים מרץ ואפריל, סרט זה של אור מגלגל יכול להיראות בולט למדי אחרי השקיעה. זה נקבע רק המאה הזאת כי אבק מגלגל גורש בעיקר על ידי שביטים שעברו ליד יופיטר. רק בזמנים מסוימים של השנה ייראו שני להקות זה לצד זה, בחלקים של השמים, כך. התמונה המוצגת, כולל גלקסיה אנדרומדה ומטאור, נתפס בסוף ינואר על אגם קפוא בקרב, סצ'ואן, סין.

 

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 03-03-2022:

Spiral Galaxy NGC 2841

מתחת לתמונה ניתן למצוא הסברים באנגלית (מקור), ובעברית (תרגום גוגל)

spacer.png

Explanation: A mere 46 million light-years distant, spiral galaxy NGC 2841 can be found in the northern constellation of Ursa Major. This deep view of the gorgeous island universe was captured during 32 clear nights in November, December 2021 and January 2022. It shows off a striking yellow nucleus, galactic disk, and faint outer regions. Dust lanes, small star-forming regions, and young star clusters are embedded in the patchy, tightly wound spiral arms. In contrast, many other spirals exhibit grand, sweeping arms with large star-forming regions. NGC 2841 has a diameter of over 150,000 light-years, even larger than our own Milky Way. X-ray images suggest that resulting winds and stellar explosions create plumes of hot gas extending into a halo around NGC 2841.

Image Credit: Vitali Pelenjow

* * *

תרגום גוגל אוטומטי (לפעמים מוצלח ולפעמים פחות):

הסבר: רק 46 מיליון שנות אור רחוק, גלקסיה ספירלית NGC 2841 ניתן למצוא את הכוכב הצפוני של Ursa Major.

 השקפה עמוקה זו של היקום של האי היפה נלכדה במהלך 32 לילות ברורים בנובמבר, 2021.11.1.202.22.2.2.21, הוא מופיע גרעין צהוב בולט, דיסק גלקטי, ואזורים חיצוניים חלשים.

 נתיבי אבק, אזורים קטנים יצירת כוכבים, ואשכולות כוכב צעירים מוטבעים בזרועות הספירלות הפצוצות, הדוקות.

 לעומת זאת, רבים ספירלות אחרות מציגות את הזרועות הגראנד, גורפות באזורים גדולים.

 NGC 2841 יש קוטר של מעל 150,000 שנות אור, אפילו גדול יותר מאשר שביל החלב שלנו.

 תמונות רנטגן מציעה כי וכתוצאה מכך רוחות ופטלים פיצוצים ליצור נוצות של גז חם המשתרעת לתוך הילה סביב NGC 2841.

 

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 04-03-2022:

The Multiwavelength Crab

מתחת לתמונה ניתן למצוא הסברים באנגלית (מקור), ובעברית (תרגום גוגל)

spacer.png

Explanation: The Crab Nebula is cataloged as M1, the first object on Charles Messier's famous list of things which are not comets. In fact, the Crab is now known to be a supernova remnant, expanding debris from massive star's death explosion, witnessed on planet Earth in 1054 AD. This brave new image offers a 21st century view of the Crab Nebula by presenting image data from across the electromagnetic spectrum as wavelengths of visible light. From space, Chandra (X-ray) XMM-Newton (ultraviolet), Hubble (visible), and Spitzer (infrared), data are in purple, blue, green, and yellow hues. From the ground, Very Large Array radio wavelength data is shown in red. One of the most exotic objects known to modern astronomers, the Crab Pulsar, a neutron star spinning 30 times a second, is the bright spot near picture center. Like a cosmic dynamo, this collapsed remnant of the stellar core powers the Crab's emission across the electromagnetic spectrum. Spanning about 12 light-years, the Crab Nebula is 6,500 light-years away in the constellation Taurus.

Image Credit: ESA

* * *

תרגום גוגל אוטומטי (לפעמים מוצלח ולפעמים פחות):

הסבר: ערפילית סרטן מקוטלג כמו M1, האובייקט הראשון על רשימת הדברים המפורסמים של צ 'ארלס Messier של דברים שאינם שביטים. למעשה, הסרטן ידוע כעת להיות שריד סופרנובה, הרחבת פסולת מתפוצצות המוות של כוכב מסיבי, עדים לכדור הארץ ב 1054. תמונה חדשה אמיצה זו מציעה תצוגת המאה ה -21 של ערפילית סרטן על ידי הצגת נתוני תמונה מתוך הספקטרום האלקטרומגנטי כאורכי גל של אור גלוי. מתוך החלל, צ'נדרה (רנטגן) XMM-Newton (אולטרה סגול), האבל (גלוי), ושפיצר (אינפרא אדום), הנתונים נמצאים סגולים, כחולים, ירוקים וצהובים. מן הקרקע, גדול מאוד מערך רדיו נתוני גל מופיע באדום. אחד האובייקטים האקזוטיים ביותר הידועים לאסטרונומים מודרניים, פולסאר סרטן, כוכב נויטרונים ספינינג פי 30 בשנייה, הוא נקודה מוארת ליד מרכז התמונות. כמו דינמו קוסמית, זה התמוטט שריד של הליבה כוכב כוחות פליטת הסרטן על פני הספקטרום האלקטרומגנטי. פורש על 12 שנות אור, ערפילית סרטן היא 6,500 שנות אור במכונית הכוכבים.

 

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 05-03-2022:

Interstellar Comet 2I Borisov

מתחת לתמונה ניתן למצוא הסברים באנגלית (מקור), ובעברית (תרגום גוגל)

spacer.png

Explanation: From somewhere else in the Milky Way galaxy, Comet 2I/Borisov was just visiting the Solar System. Discovered by amateur astronomer Gennady Borisov on August 30, 2019, the first known interstellar comet is seen in these two Hubble Space Telescope images from November and December 2019. On the left, a distant background galaxy near the line-of-sight to Borisov is blurred as Hubble tracked the speeding comet and dust tail about 327 million kilometers from Earth. At right, 2I/Borisov appears shortly after perihelion, its closest approach to Sun. European Southern Observatory observations indicate that this comet may never have passed close to any star before its 2019 perihelion passage. Borisov's closest approach to our fair planet, a distance of about 290 million kilometers, came on December 28, 2019. Even though Hubble's sharp images don't resolve the comet's nucleus, they did lead to estimates of less than 1 kilometer for its diameter.

Image Credit: ESA

* * *

תרגום גוגל אוטומטי (לפעמים מוצלח ולפעמים פחות):

הסבר: ממקום אחר בגלקסיה שביל החלב, שביט 2 אני / בוריסוב רק ביקרה במערכת השמש.

 שהתגלו על ידי חובב אסטרונום Gennady Borisov ב -30 באוגוסט 2019, הראשון הכומרית הכותבית נראית בתמונות אלה של טלסקופ החלל של האבל מ נובמבר ודצמבר 2019. בצד שמאל, רקע רחוק גלקסיה ליד קו הראייה ל Borisov הוא

 מטושטש כמו האבל עקב אחר השביט ואת זנב האבק על 327 מיליון קילומטרים מכדור הארץ.

 מימין, 2I / Borisov מופיע זמן קצר לאחר perihelion, הגישה הקרובה ביותר שלה לשמש.

 תצפיות המצפה הדרומי האירופאי מצביעות על כך שביטחון זה לעולם לא יתקרב קרוב לכל כוכב לפני המעבר הפריה 2019.

 הגישה הקרובה ביותר של בוריסוב לכוכב הלכת ההוגן שלנו, במרחק של כ -290 מיליון קילומטרים, באה ב -28 בדצמבר 2019. אף על פי שהתמונות החדות של האבל אינן פותרות את גרעין השביט, הם לא הובילו לאומדנים של פחות מקילומטר לקוטר.

 

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 09-03-2022:

A Flower-Shaped Rock on Mars

מתחת לתמונה ניתן למצוא הסברים באנגלית (מקור), ובעברית (תרגום גוגל)

spacer.png

Explanation: It is one of the more unusual rocks yet found on Mars. Smaller than a penny, the rock has several appendages that make it look, to some, like a flower. Although it would be a major discovery if the rock was truly a fossilized ancient Martian flower, there are less spectacular -- and currently preferred -- explanations for its unusual structure. One theory that has emerged is that the rock is a type of concretion created by minerals deposited by water in cracks or divisions in existing rock. These concretions can be compacted together, can be harder and denser than surrounding rock, and can remain even after the surrounding rock erodes away. The flower structure may also be caused by crystal clusters. The small rock, named Blackthorn Salt, has similarities to previously imaged Martian pebbles. The featured image was taken by the Curiosity rover on Mars in late February. Scientists will continue to study data and images taken of this -- and similar -- surprising Martian rocks.

Image Credit: NASA

* * *

תרגום גוגל אוטומטי (לפעמים מוצלח ולפעמים פחות):

הסבר: זהו אחד הסלעים יוצאי דופן יותר עדיין נמצא על מאדים. קטן יותר מאשר אגורה, הסלע יש כמה נספחים שהופכים אותו להיראות, כמה, כמו פרח. למרות שזה יהיה גילוי גדול אם הסלע היה באמת פרח מאדים עתיק מאובנים, יש פחות מרהיב - והם מועדפים כיום - הסברים על המבנה יוצא דופן שלה. תיאוריה אחת שהתגלתה היא שהסלע הוא סוג של קונקרטציה שנוצרו על ידי מינרלים שהופקדו על ידי מים בסדקים או בחטיבות בסלע הקיים. אלה concretions ניתן לדחוס יחד, יכול להיות קשה יותר צפוף מאשר סלע, והוא יכול להישאר גם לאחר הסלע מסביב נשחק משם. מבנה הפרחים עשוי גם להיגרם על ידי אשכולות קריסטל. הסלע הקטן, בשם בלאקורן מלח, יש דמיון לחצבי חלוקי מאדים הדמומיים. התמונה המוצעת נלקחה על ידי סקרנות רובר על מאדים בסוף פברואר. מדענים ימשיכו ללמוד נתונים ותמונות שצולמו של סלעים מאדים ומפתיעים זה.

 

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 10-03-2022:

Globular Star Cluster 47 Tuc

מתחת לתמונה ניתן למצוא הסברים באנגלית (מקור), ובעברית (תרגום גוגל)

spacer.png

Explanation: Globular star cluster 47 Tucanae is a jewel of the southern sky. Also known as NGC 104, it roams the halo of our Milky Way Galaxy along with some 200 other globular star clusters. The second brightest globular cluster (after Omega Centauri) as seen from planet Earth, 47 Tuc lies about 13,000 light-years away. It can be spotted with the naked-eye close on the sky to the Small Magellanic Cloud in the constellation of the Toucan. The dense cluster is made up of hundreds of thousands of stars in a volume only about 120 light-years across. Red giant stars on the outskirts of the cluster are easy to pick out as yellowish stars in this sharp telescopic portrait. Tightly packed globular cluster 47 Tuc is also home to a star with the closest known orbit around a black hole.

Image Credit: Bernard Miller

* * *

תרגום גוגל אוטומטי (לפעמים מוצלח ולפעמים פחות):

הסבר: אשכול כוכב גלובלי 47 טוקנה הוא תכשיט של השמים הדרומיים.

 ידוע גם בשם NGC 104, זה משוטט halo של שביל החלב שלנו יחד עם כמה אשכולות כוכב כוכב אחר.

 אשכול גלובלי הבהיר השני (אחרי אומגה קנטאורי) כפי שנראה מ Planet Earth, 47 TUC שקרים על 13,000 שנות אור.

 זה יכול להיות הבחין עם העין העירומה קרוב על השמים כדי ענן magellanic קטן בקונסטלציה של Toucan.

 אשכול צפוף מורכב מאות אלפי כוכבים בנפח רק 120 שנות אור.

 כוכבים ענקיים אדומים בפאתי האשכול קל לבחור ככוכבים צהובים באותו דיוקן טלסקופי חד.

 אשכול גלובלי ארוז היטב 47 tuc הוא גם ביתם של כוכב עם המסלול הידוע הקרוב סביב חור שחור.

 

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 11-03-2022:

When Rainbows Smile

מתחת לתמונה ניתן למצוא הסברים באנגלית (מקור), ובעברית (תרגום גוגל)

spacer.png

Explanation: Want to see a rainbow smile? Look near the zenith (straight up) when the sun is low in the sky and you might. This example of an ice halo known as a circumzenithal arc was captured above a palm tree top from Ragusa, Sicily on February 24. The vividly colorful arcs are often called smiling rainbows because of their upside down curvature and colors. For circumzenithal arcs the zenith is at the center and red is on the outside, compared to rainbows whose arcs bend toward the horizon after a downpour. True rainbows are formed by water droplets refracting the sunlight to produce a spectrum of colors, though. Circumzenithal arcs are the product of refraction and reflection in flat hexagonal ice crystals, like the ice crystals that create sundogs, formed in high thin clouds.

Image Credit: Marcella Giulia Pace

* * *

תרגום גוגל אוטומטי (לפעמים מוצלח ולפעמים פחות):

הסבר: רוצה לראות חיוך קשת?

 תסתכל ליד השיא (ישר למעלה) כאשר השמש נמוכה בשמים ואתה יכול.

 דוגמה זו של הילה קרח הידועה בשם Arc צפוקות נתפסה מעל עץ דקל העליון מ Ragusa, סיציליה ב -24 בפברואר. קשתות צבעוניות חיוניות נקראים לעתים קרובות לחייך קשתות בגלל העקומות והצבעים הפוך שלהם.

 עבור Arcs צפוקנות השיא הוא במרכז ואדום מבחוץ, לעומת קשתות אשר קשתות להתכופף כלפי האופק לאחר downpour.

 קשתות אמיתיות נוצרות על ידי טיפות מים refracting את אור השמש לייצר ספקטרום של צבעים, אם כי.

 Arcs צפוקאנלית הם תוצר של שבירה והשתקפות בגבישים קרח משושה שטוח, כמו גבישי הקרח ליצור sundogs, נוצר בעננים דקים גבוהים.

 

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 13-03-2022:

Colorful Airglow Bands Surround Milky Way

מתחת לתמונה ניתן למצוא הסברים באנגלית (מקור), ובעברית (תרגום גוגל)

spacer.png

Explanation: Why would the sky glow like a giant repeating rainbow? Airglow. Now air glows all of the time, but it is usually hard to see. A disturbance however -- like an approaching storm -- may cause noticeable rippling in the Earth's atmosphere. These gravity waves are oscillations in air analogous to those created when a rock is thrown in calm water. Red airglow likely originates from OH molecules about 87-kilometers high, excited by ultraviolet light from the Sun, while orange and green airglow is likely caused by sodium and oxygen atoms slightly higher up. While driving near Keluke Lake in Qinghai Provence in China a few years ago, the photographer originally noticed mainly the impressive central band of the Milky Way Galaxy. Stopping to photograph it, surprisingly, the resulting sensitive camera image showed airglow bands to be quite prominent and span the entire sky. The featured image has been digitally enhanced to make the colors more vibrant.

Image Credit: Xiaohan Wang

* * *

תרגום גוגל אוטומטי (לפעמים מוצלח ולפעמים פחות):

הסבר: למה השמים זוהרים כמו קשת חוזרת על ענק?

 איירגלוב.

 עכשיו האוויר זוהר כל הזמן, אבל זה בדרך כלל קשה לראות.

 הפרעה עם זאת - כמו סערה מתקרבת - עלולה לגרום מתנפחת בולט באטמוספירה של כדור הארץ.

 גלי הכבידה האלה הם תנודות באוויר מקביל לאלה שנוצרו כאשר סלע נזרק במים רגועים.

 איסלגלו אדום סביר שמקורה ממולקולות על 87 ק"מ גבוה, נרגש על ידי אור אולטרה סגול מן השמש, בעוד כתום וירוק airglow צפוי על ידי נתרן אטומים חמצן מעט גבוה יותר.

 בעת שנסע ליד אגם Keluke ב Qinghai Provence בסין לפני כמה שנים, הצלם הבחין במקור בעיקר את הלהקה המרכזית המרשימה של גלקסיית שביל החלב.

 עצירה כדי לצלם אותו, באופן מפתיע, את תמונת המצלמה הרגישה שכתוצאה מכך הראה להקות airglow להיות בולט למדי ולוחם את כל השמים.

 התמונה המוצעת כבר משופרת דיגיטלית כדי להפוך את הצבעים תוסס יותר.

 

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 14-03-2022:

Star Formation in the Eagle Nebula

מתחת לתמונה ניתן למצוא הסברים באנגלית (מקור), ובעברית (תרגום גוגל)

spacer.png

Explanation: Where do stars form? One place, star forming regions known as "EGGs", are being uncovered at the end of this giant pillar of gas and dust in the Eagle Nebula (M16). Short for evaporating gaseous globules, EGGs are dense regions of mostly molecular hydrogen gas that fragment and gravitationally collapse to form stars. Light from the hottest and brightest of these new stars heats the end of the pillar and causes further evaporation of gas and dust -- revealing yet more EGGs and more young stars. This featured picture was created from exposures spanning over 30 hours with the Earth-orbiting Hubble Space Telescope in 2014, and digitally processed with modern software by experienced volunteers in Argentina. Newborn stars will gradually destroy their birth pillars over the next 100,000 years or so -- if a supernova doesn't destroy them first.

Image Credit: NASA

* * *

תרגום גוגל אוטומטי (לפעמים מוצלח ולפעמים פחות):

הסבר: איפה טופס כוכבים?

 מקום אחד, כוכב יצירת אזורים הידועים בשם "ביצים", נחשפים בסוף זה עמוד ענק של גז ואבק בערפילית הנשר (M16).

 קצר עבור eoaporating gaseous globules, ביצים הם אזורים צפופים של גז מימן מולקולרי בעיקר שבר התמוטטות הכבידה כדי ליצור כוכבים.

 אור מן החמים והמבריקים של הכוכבים החדשים האלה מחממים את סוף העמוד וגורם אידוי נוסף של גז ואבק - חושף עוד ביצים ועוד כוכבים צעירים.

 תמונה בהשתתפות זו נוצרה מ חשיפות המשתרעת למעלה מ -30 שעות עם טלסקופ החלל האובל של כדור הארץ בשנת 2014, ועיבוד דיגיטלי עם תוכנה מודרנית על ידי מתנדבים מנוסים בארגנטינה.

 כוכבים יילוד יהרוס בהדרגה את עמודי הלידה שלהם במהלך 100,000 השנים הבאות - אם Supernova לא להרוס אותם הראשון.

 

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 16-03-2022:

The Observable Universe

מתחת לתמונה ניתן למצוא הסברים באנגלית (מקור), ובעברית (תרגום גוגל)

spacer.png

Explanation: How far can you see? Everything you can see, and everything you could possibly see, right now, assuming your eyes could detect all types of radiations around you -- is the observable universe. In light, the farthest we can see comes from the cosmic microwave background, a time 13.8 billion years ago when the universe was opaque like thick fog. Some neutrinos and gravitational waves that surround us come from even farther out, but humanity does not yet have the technology to detect them. The featured image illustrates the observable universe on an increasingly compact scale, with the Earth and Sun at the center surrounded by our Solar System, nearby stars, nearby galaxies, distant galaxies, filaments of early matter, and the cosmic microwave background. Cosmologists typically assume that our observable universe is just the nearby part of a greater entity known as "the universe" where the same physics applies. However, there are several lines of popular but speculative reasoning that assert that even our universe is part of a greater multiverse where either different physical constants occur, different physical laws apply, higher dimensions operate, or slightly different-by-chance versions of our standard universe exist.

Image Credit: Wikipedia

* * *

תרגום גוגל אוטומטי (לפעמים מוצלח ולפעמים פחות):

הסבר: כמה רחוק אתה יכול לראות? כל מה שאתה יכול לראות, וכל מה שאתה יכול לראות, עכשיו, בהנחה העיניים שלך יכול לזהות את כל סוגי הקרנות סביבך - הוא היקום הנצפה. באור, הרחוק ביותר שאנחנו יכולים לראות בא מן הרקע המיקרוגל הקוסמי, פעם 13.8 מיליארד שנה כאשר היקום היה אטום כמו ערפל סמיך. כמה נייטרינים וגלי כבידה המקיפים אותנו באים אפילו רחוק יותר, אבל האנושות עדיין לא תהיה הטכנולוגיה לזהות אותם. התמונה המוצעת ממחישה את היקום הנצפה בקנה מידה קומפקטי יותר ויותר, עם כדור הארץ והשמש במרכז מוקף במערכת השמש שלנו, כוכבים סמוכים, גלקסיות סמוכות, גלקסיות, חוטים של חומר מוקדם, ורקע מיקרוגל קוסמי. הקוסמולוגים בדרך כלל מניחים כי היקום הנצפה שלנו הוא רק חלק סמוך של ישות גבוהה יותר הידועה בשם "היקום" שבו אותו פיזיקה חל. עם זאת, ישנם כמה שורות של חשיבה פופולרית אך ספקולטיבית כי טוענים כי אפילו היקום שלנו הוא חלק רב יותר מאשר קבועים פיזיים שונים להתרחש, חלות פיזיות שונות, מימדים גבוהים יותר, או מעט שונה על ידי סיכוי גירסאות של תקן שלנו היקום קיים.

 

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 17-03-2022:

Centaurus A

מתחת לתמונה ניתן למצוא הסברים באנגלית (מקור), ובעברית (תרגום גוגל)

spacer.png

Explanation: A mere 11 million light-years away, Centaurus A is the closest active galaxy to planet Earth. Spanning over 60,000 light-years, the peculiar elliptical galaxy also known as NGC 5128, is featured in this sharp telescopic view. Centaurus A is apparently the result of a collision of two otherwise normal galaxies resulting in a fantastic jumble of star clusters and imposing dark dust lanes. Near the galaxy's center, leftover cosmic debris is steadily being consumed by a central black hole with a billion times the mass of the Sun. As in other active galaxies, that process likely generates the enormous radio, X-ray, and gamma-ray energy radiated by Centaurus A.

Image Credit: David Alemazkour

* * *

תרגום גוגל אוטומטי (לפעמים מוצלח ולפעמים פחות):

הסבר: רק 11 מיליון שנות אור משם, CENTAURUS A הוא הגלקסיה הפעילה הקרובה ביותר לכדור הארץ.

 מעלה מעל 60,000 שנות אור, הגלקסיה האליפטית המוזרה הידועה גם בשם NGC 5128, מוצגת בתצוגה הטלסקופית החדה הזאת.

 CENTAURUS A הוא כנראה תוצאה של התנגשות של שני גלקסיות נורמליות אחרות וכתוצאה מכך ערבוב פנטסטי של אשכולות הכוכבים והטיל נתיבי אבק כהים.

 ליד מרכז הגלקסיה, השארית הקוסמית היא מתמדת על ידי חור שחור מרכזי עם מיליארד פעמים את המסה של השמש.

 כמו בגלקסיות פעילה אחרות, תהליך זה סביר שיוצר את הרדיו העצום, רנטגן ואנרגיית גמא קרינה של קנטאורוס א.

 

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 18-03-2022:

A Filament in Monoceros

מתחת לתמונה ניתן למצוא הסברים באנגלית (מקור), ובעברית (תרגום גוגל)

spacer.png

Explanation: Bluish reflection nebulae seem to fill this dusty expanse. The sharp telescopic frame spans over 1 degree on the sky toward the faint but fanciful constellation Monoceros, the Unicorn. Seen within the Monoceros R1 cloud complex some 2,500 light-years away, bluish IC 447 is on the left, joined by a long dark filament of dust to IC 446 at lower right. Embedded in IC 447 are young, massive blue stars much hotter than the Sun, whose light is reflected by the cosmic cloud of star stuff. Observations reveal that IC 446 also contains a young stellar object, a massive star still in an early stage of evolution. The dark filament of dust and molecular gas joining the two star-forming regions is over 15 light-years long.

Image Credit: Giorgio Ferrari

* * *

תרגום גוגל אוטומטי (לפעמים מוצלח ולפעמים פחות):

הסבר: ערפיליות השתקפות כחלחלה נראה למלא את המרחב המאובק הזה.

 המסגרת הטלסקופית החדה משתרעת מעל 1 מעלות בשמים לעבר מונוקרוס הכוכבים קלוש אך דמיוני, חד-קרן.

 נראה בתוך Monoceros R1 ענן מורכבת כ 2,500 שנות אור משם, כחלחל IC 447 בצד שמאל, הצטרף נימה כהה ארוך של אבק ל- IC 446 בצד ימין למטה.

 מוטבע IC 447 הם צעירים, כוכבים כחולים מסיביים הרבה יותר חם מאשר השמש, שאורו משתקף על ידי ענן קוסמי של דברים כוכבים.

 תצפיות חושפות כי IC 446 מכיל גם אובייקט כוכב צעיר, כוכב מסיבי עדיין בשלב מוקדם של אבולוציה.

 נימה כהה של אבק וגז מולקולרי המצטרף לשני האזורים הנוצרים של שני כוכבים הוא מעל 15 שנות אור.

 

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 19-03-2022:

2MASS J17554042+6551277

מתחת לתמונה ניתן למצוא הסברים באנגלית (מקור), ובעברית (תרגום גוגל)

spacer.png

Explanation: 2MASS J17554042+6551277 doesn't exactly roll off the tongue but that's the name, a coordinate-based catalog designation, of the star centered in this sharp field of view. Fans of the distant universe should get used to its spiky appearance though. The diffraction pattern is created by the 18 hexagonal mirror segments of the James Webb Space Telescope. After unfolding, the segments have now been adjusted to achieve a diffraction limited alignment at infrared wavelengths while operating in concert as a single 6.5 meter diameter primary mirror. The resulting image taken by Webb's NIRcam demonstrates their precise alignment is the best physics will allow. 2MASS J17554042+6551277 is about 2,000 light-years away and well within our own galaxy. But the galaxies scattered across the background of the Webb telescope alignment evaluation image are likely billions of light-years distant, far beyond the Milky Way.

Image Credit: NASA

* * *

תרגום גוגל אוטומטי (לפעמים מוצלח ולפעמים פחות):

הסבר: 2MASS J17554042 + 6551277 לא בדיוק מתגלגל את הלשון, אבל זה השם, ייעוד קטלוג מבוסס קואורדינטות, של הכוכב ממוקם בתחום זה חד.

 אוהדים של היקום הרחוק צריך להתרגל המראה הקוצני שלה אף.

 דפוס עקיפה נוצר על ידי 18 מקטעי מראה משושה של טלסקופ החלל של ג'יימס Webb.

 לאחר התפשטות, הקטעים הותאמו כעת כדי להשיג מערך מוגבל לעובד באורכי גל אינפרא אדום בעת הפעלת קונצרט כמו קוטר יחיד של קוטר ראשוני.

 התמונה שהתקבלה על ידי Nircam של Webb מדגים את היישור המדויק שלהם הוא הפיזיקה הטובה ביותר תאפשר.

 2MASS J17554042 + 6551277 הוא כ -2,000 שנות אור משם היטב בגלקסיה שלנו.

 אבל הגלקסיות מפוזרות על הרקע של תמונת ההערכה של יישומי הטלסקופ של Webb הם כנראה מיליארדים של שנות אור רחוק, הרבה מעבר לשביעות החלב.

 

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 20-03-2022:

A Picturesque Equinox Sunset

מתחת לתמונה ניתן למצוא הסברים באנגלית (מקור), ובעברית (תרגום גוגל)

spacer.png

Explanation: What's that at the end of the road? The Sun. Many towns have roads that run east - west, and on two days each year, the Sun rises and sets right down the middle. Today is one of those days: an equinox. Not only is today a day of equal night ("aequus"-"nox") and day time, but also a day when the sun rises precisely to the east and sets due west. Featured here is a picturesque road in northwest Illinois, USA that runs approximately east -west. The image was taken during the March Equinox of 2015, and shows the Sun down the road at sunset. In many cultures, this March equinox is taken to be the first day of a season, typically spring in Earth's northern hemisphere, and autumn in the south. Does your favorite street run east - west? Tonight, at sunset, you can find out with a quick glance.

Image Credit: Roland Christen

* * *

תרגום גוגל אוטומטי (לפעמים מוצלח ולפעמים פחות):

הסבר: מה זה בסוף הדרך?

 השמש.

 בערים רבות יש כבישים המנוהלים במזרח - מערב, וביומיים בכל שנה, השמש עולה וקובעת למטה באמצע.

 היום הוא אחד מאותם ימים: שוויון.

 לא רק היום יום של לילה שווה ("Aequus" - "NOX") ושיעי היום, אלא גם יום שבו השמש עולה בדיוק למזרח ולסדרת מערב.

 מוצעים כאן הוא כביש ציורי בצפון מערב אילינוי, ארה"ב הפועלת בערך מזרח -West.

 התמונה נלקחה במהלך שוויון מרץ של 2015, ומראה את השמש במורד הכביש בשקיעה.

 בתרבויות רבות, זו נלקחה שוויון מרץ להיות היום הראשון של העונה, בדרך כלל באביב בחצי הכדור הצפוני של כדור הארץ, ובסתיו בדרום.

 האם הרחוב האהוב עליך מפעיל את מזרח - מערב?

 הלילה, בשקיעה, אתה יכול לגלות במבט מהיר.

 

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 21-03-2022:

The Sky in 2021

מתחת לתמונה ניתן למצוא הסברים באנגלית (מקור), ובעברית (תרגום גוגל)

spacer.png

Explanation: What if you could see the entire sky -- all at once -- for an entire year? That, very nearly, is what is pictured here. Every 15 minutes during 2021, an all-sky camera took an image of the sky over the Netherlands. Central columns from these images were then aligned and combined to create the featured keogram, with January at the top, December at the bottom, and the middle of the night running vertically just left of center. What do we see? Most obviously, the daytime sky is mostly blue, while the nighttime sky is mostly black. The twelve light bands crossing the night sky are caused by the glow of the Moon. The thinnest part of the black hourglass shape occurs during the summer solstice when days are the longest, while the thickest part occurs at the winter solstice. Yesterday was an equinox -- when night and day were equal -- and the northern-spring equinox from one year ago can actually be located in the keogram -- about three-quarters of the way up.

Image Credit: Cees Bassa

* * *

תרגום גוגל אוטומטי (לפעמים מוצלח ולפעמים פחות):

הסבר: מה אם אתה יכול לראות את כל השמים - בבת אחת - במשך שנה שלמה?

 זה, כמעט מאוד, הוא מה שדואר כאן.

 כל 15 דקות במהלך 2021, מצלמה של כל השמים נטלה תמונה של השמים מעל הולנד.

 עמודות מרכזיות מהתמונות הללו היו מיושרות ושילבו כדי ליצור את הקונוגרמה המוצגת, עם ינואר בראש, דצמבר בתחתית, ובאמצע הלילה שבו פועלת אנכית ממש משמאל למרכז.

 מה אנחנו רואים?

 ברור ביותר, השמים בשעות היום הוא בעיקר כחול, בעוד השמים הלילה הוא בעיקר שחור.

 12 להקות האור חוצה את שמי הלילה נגרמות על ידי זוהר של הירח.

 החלק הדק ביותר של הצורה השעון השחור מתרחשת במהלך הופעת הקיץ, כאשר הימים הם הארוכים ביותר, בעוד החלק העבה ביותר מתרחש בחורף היפוך.

 אתמול היה שוויון - כאשר הלילה והיום היו שווים - ואת שוויון האביב הצפוני לפני שנה לפני שנים רבות יכול להיות ממוקם בקווגרמה - על שלושה רבעים של הדרך למעלה.

 

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 23-03-2022:

The Bubble Nebula from Hubble

מתחת לתמונה ניתן למצוא הסברים באנגלית (מקור), ובעברית (תרגום גוגל)

spacer.png

Explanation: Massive stars can blow bubbles. The featured image shows perhaps the most famous of all star-bubbles, NGC 7635, also known simply as The Bubble Nebula. Although it looks delicate, the 7-light-year diameter bubble offers evidence of violent processes at work. Above and left of the Bubble's center is a hot, O-type star, several hundred thousand times more luminous and some 45-times more massive than the Sun. A fierce stellar wind and intense radiation from that star has blasted out the structure of glowing gas against denser material in a surrounding molecular cloud. The intriguing Bubble Nebula and associated cloud complex lie a mere 7,100 light-years away toward the boastful constellation Cassiopeia. This sharp, tantalizing view of the cosmic bubble is a reprocessed composite of previously acquired Hubble Space Telescope image data.

Image Credit: NASA

* * *

תרגום גוגל אוטומטי (לפעמים מוצלח ולפעמים פחות):

הסבר: כוכבים מסיביים יכולים לפוצץ בועות.

 התמונה המוצעת מראה אולי המפורסם ביותר של כל בועות כוכבים, NGC 7635, ידוע גם בת כמו ערפילית הבועה.

 אף על פי שזה נראה עדין, בועה קוטר 7-אור מציעה ראיות לתהליכים אלימים בעבודה.

 מעל ומשמאל של מרכז הבועה הוא כוכב חם, o- סוג, כמה מאות אלפי פעמים יותר זוהר וכמה 45 פעמים מסיבי יותר מאשר השמש.

 רוח כוכב עזה וקרינה אינטנסיבית מן הכוכב הזה פיצצו את מבנה הגז זוהר כנגד חומר צפוף בענן מולקולרי שמסביב.

 ערפילית הבועה המסקרנת ומורכבת ענן קשורה שוכבים רק 7,100 שנות אור לקראת הקונסטלציה המתפארת.

 זו השקפה חדה, tantalizing של הבועה הקוסמית היא מרוכבת reprocessed של נתוני טלסקופ חלל האבל בעבר.

 

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

הצטרף לשיחה

אתה יכול לכתוב עכשיו ולהרשם אחר כך אם יש לכם חשבון הכנס עכשיו בשביל לכתוב מהחשבון שלך

אורח
הוסף תגובה

×   הודבק כטקסט מיוחד.   הדבק כטקסט רגיל

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   התוכן הקודם שלך שוחזר .   נקה

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • צור חדש...

Important Information