עבור לתוכן
  • צור חשבון

NASA - Astronomy Picture of the Day


תגובות מומלצות

Today's image 04-09-2022:

Sea and Sky Glows over the Oregon Coast

מתחת לתמונה ניתן למצוא הסברים באנגלית (מקור), ובעברית (תרגום גוגל)

spacer.png

Explanation: Every step caused the sand to light up blue. That glow was bioluminescence -- a blue radiance that also lights the surf in this surreal scene captured in mid-2018 at Meyer's Creek Beach in Oregon, USA. Volcanic stacks dot the foreground sea, while a thin fog layer scatters light on the horizon. The rays of light spreading from the left horizon were created by car headlights on the Oregon Coast Highway (US 101), while the orange light on the right horizon emanates from a fishing boat. Visible far in the distance is the band of our Milky Way Galaxy, appearing to rise from a dark rocky outcrop. Sixteen images were added together to bring up the background Milky Way and to reduce noise.

Image Credit: Rudy Montoya

* * *

תרגום גוגל אוטומטי (לפעמים מוצלח ולפעמים פחות):

הסבר: כל צעד גרם לחול להדליק כחול.

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 05-09-2022:

Carina Cliffs from the Webb Space Telescope

מתחת לתמונה ניתן למצוא הסברים באנגלית (מקור), ובעברית (תרגום גוגל)

spacer.png

Explanation: Stars created these cliffs. Specifically, the destructive winds and energetic light from the stars in the open cluster NGC 3324 eroded away part of a mountain of dark interstellar dust in the northern part of the Carina Nebula. Several of these stars are visible toward the top of this highly detailed image taken recently by the James Webb Space Telescope, the largest astronomical telescope ever launched. Webb's large mirror and ability to see dust-piercing infrared light has enabled it to capture fascinating details in the dust, hundreds of previously hidden stars, and even some galaxies far in the distance. The featured jagged cliffs occur in part of Carina known as the Gabriela Mistral Nebula -- because when viewed in another orientation, they appear similar to the facial profile of the famous Chilean poet. These nebular cliffs occur about 7,600 light years away toward the southern constellation of Carina.

Image Credit: NASA

* * *

תרגום גוגל אוטומטי (לפעמים מוצלח ולפעמים פחות):

הסבר: כוכבים יצרו את הצוקים האלה.

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 06-09-2022:

An Iridescent Pileus Cloud over China

מתחת לתמונה ניתן למצוא הסברים באנגלית (מקור), ובעברית (תרגום גוגל)

spacer.png

Explanation: Yes, but how many dark clouds have a multicolored lining? Pictured, behind this darker cloud, is a pileus iridescent cloud, a group of water droplets that have a uniformly similar size and so together diffract different colors of sunlight by different amounts. The featured image was taken last month in Pu'er, Yunnan Province, China. Also captured were unusual cloud ripples above the pileus cloud. The formation of a rare pileus cloud capping a common cumulus cloud is an indication that the lower cloud is expanding upward and might well develop into a storm.

Image Credit: Jiaqi Sun (孙嘉琪)

* * *

תרגום גוגל אוטומטי (לפעמים מוצלח ולפעמים פחות):

הסבר: כן, אבל לכמה עננים כהים יש רירית צבעונית?

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 07-09-2022:

Tarantula Stars R136 from Webb

מתחת לתמונה ניתן למצוא הסברים באנגלית (מקור), ובעברית (תרגום גוגל)

spacer.png

Explanation: Near the center of a nearby star-forming region lies a massive cluster containing some of the largest and hottest stars known. Collectively known as star cluster NGC 2070, these stars are part of the vast Tarantula Nebula and were captured in two kinds of infrared light by the new Webb Space Telescope. The main image shows the group of stars at NGC 2070's center -- known as R136 -- in near-infrared, light just a bit too red for humans to see. In contrast, the rollover image captures the cluster center in mid-infrared light, light closer to radio waves. Since R136's brightest stars emit more of their light in the near infrared, they are much more prominent on that image. This LMC cluster's massive stars emit particle winds and energetic light that are evaporating the gas cloud from which they formed. The Webb images, released yesterday, shows details of R136 and its surroundings that have never been seen before, details that are helping humanity to better understanding of how all stars are born, evolve and die.

Image Credit: NASA

* * *

תרגום גוגל אוטומטי (לפעמים מוצלח ולפעמים פחות):

הסבר: בסמוך למרכז אזור סמוך ליצירת כוכבים שוכן אשכול מאסיבי המכיל כמה מהכוכבים הגדולים והחמים ביותר הידועים. כוכבים אלה, הידועים ביחד בשם Cluster Cluster NGC 2070, הם חלק מהערפילית העצומה של טרנטולה ונלכדו בשני סוגים של אור אינפרא אדום על ידי הטלסקופ החדש של ווב. התמונה העיקרית מציגה את קבוצת הכוכבים במרכז NGC 2070-המכונה R136-כמעט אינפרא אדום, אור מעט אדום מכדי שבני האדם יוכלו לראות. לעומת זאת, תמונת הגלגול לוכדת את מרכז האשכולות באור האמצע אינפרא אדום, אור קרוב יותר לגלי רדיו. מכיוון שהכוכבים הבהירים ביותר של R136 פולטים יותר את האור שלהם באינפרא אדום הקרוב, הם בולטים הרבה יותר על הדימוי הזה. הכוכבים המסיביים של אשכול LMC פולטים רוחות חלקיקים ואור אנרגטי המאיידים את ענן הגז ממנו הם נוצרו. תמונות Webb, שפורסמו אתמול, מציגות פרטים על R136 וסביבתו שמעולם לא נראו לפני כן, פרטים שעוזרים לאנושות להבנה טובה יותר של אופן נולד, מתפתחים ומות.

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 08-09-2022:

North America and the Pelican

מתחת לתמונה ניתן למצוא הסברים באנגלית (מקור), ובעברית (תרגום גוגל)

spacer.png

Explanation: Fans of our fair planet might recognize the outlines of these cosmic clouds. On the left, bright emission outlined by dark, obscuring dust lanes seems to trace a continental shape, lending the popular name North America Nebula to the emission region cataloged as NGC 7000. To the right, just off the North America Nebula's east coast, is IC 5070, whose avian profile suggests the Pelican Nebula. The two bright nebulae are about 1,500 light-years away, part of the same large and complex star forming region, almost as nearby as the better-known Orion Nebula. At that distance, the 3 degree wide field of view would span 80 light-years. This careful cosmic portrait uses narrowband images combined to highlight the bright ionization fronts and the characteristic glow from atomic hydrogen, and oxygen gas. These nebulae can be seen with binoculars from a dark location. Look northeast of bright star Deneb in Cygnus the Swan, soaring high in the northern summer night sky.

Image Credit: Frank Sackenheim

* * *

תרגום גוגל אוטומטי (לפעמים מוצלח ולפעמים פחות):

הסבר: מעריצי כוכב הלכת הוגן שלנו עשויים להכיר את קווי המתאר של העננים הקוסמיים הללו.

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 09-09-2022:

Interstellar Voyager

מתחת לתמונה ניתן למצוא הסברים באנגלית (מקור), ובעברית (תרגום גוגל)

spacer.png

Explanation: Voyager 1 and Voyager 2 were launched in 1977 on a grand tour of the outer planets of the Solar System. They have become the longest operating and most distant spacecraft from Earth. Both have traveled beyond the heliosphere, the realm defined by the influence of the solar wind and the Sun's magnetic field. On the 45th year of their journey toward the stars Voyager 1 and 2 reached nearly 22 light-hours and 18 light-hours from the Sun respectively and remain the only spacecraft currently exploring interstellar space. Each spacecraft carries a 12-inch gold-plated copper disk with recordings of sounds, pictures and messages. The Golden Records are intended to communicate a story of life and culture on planet Earth, preserved in a medium that can survive an interstellar journey for a billion years.

Image Credit: NASA, JPL-Caltech, Voyager

* * *

תרגום גוגל אוטומטי (לפעמים מוצלח ולפעמים פחות):

הסבר: Voyager 1 ו- Voyager 2 הושקו בשנת 1977 בסיור מפואר בכוכבי הלכת החיצוניים של מערכת השמש.

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 09-09-2022:

Interstellar Voyager

מתחת לתמונה ניתן למצוא הסברים באנגלית (מקור)

spacer.png

Explanation: Voyager 1 and Voyager 2 were launched in 1977 on a grand tour of the outer planets of the Solar System. They have become the longest operating and most distant spacecraft from Earth. Both have traveled beyond the heliosphere, the realm defined by the influence of the solar wind and the Sun's magnetic field. On the 45th year of their journey toward the stars Voyager 1 and 2 reached nearly 22 light-hours and 18 light-hours from the Sun respectively and remain the only spacecraft currently exploring interstellar space. Each spacecraft carries a 12-inch gold-plated copper disk with recordings of sounds, pictures and messages. The Golden Records are intended to communicate a story of life and culture on planet Earth, preserved in a medium that can survive an interstellar journey for a billion years.

Image Credit: NASA, JPL-Caltech, Voyager

* * *

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 10-09-2022:

Galaxy by the Lake

מתחת לתמונה ניתן למצוא הסברים באנגלית (מקור), ובעברית (תרגום גוגל)

spacer.png

Explanation: This 180 degree panoramic night skyscape captures our Milky Way Galaxy as it arcs above the horizon on a winter's night in August. Near midnight, the galactic center is close to the zenith with the clear waters of Lake Traful, Neuquen, Argentina, South America, planet Earth below. Zodiacal light, dust reflected sunlight along the Solar System's ecliptic plane, is also visible in the region's very dark night sky. The faint band of light reaches up from the distant snowy peaks toward the galaxy's center. Follow the arc of the Milky Way to the left to find the southern hemisphere stellar beacons Alpha and Beta Centauri. Close to the horizon bright star Vega is reflected in the calm mountain lake.

Image Credit: Gerardo Ferrarino

* * *

תרגום גוגל אוטומטי (לפעמים מוצלח ולפעמים פחות):

הסבר: Skyscape הפנורמי הזה של 180 מעלות לוכד את הגלקסיה של שביל החלב שלנו כשהוא מתרומם מעל האופק בליל החורף באוגוסט.

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 12-09-2022:

Red Sprite Lightning over the Czech Republic

מתחת לתמונה ניתן למצוא הסברים באנגלית (מקור), ובעברית (תרגום גוגל)

spacer.png

Explanation: What are those red filaments in the sky? They are a rarely seen form of lightning confirmed only about 35 years ago: red sprites. Research has shown that following a powerful positive cloud-to-ground lightning strike, red sprites may start as 100-meter balls of ionized air that shoot down from about 80-km high at 10 percent the speed of light. They are quickly followed by a group of upward streaking ionized balls. The featured image was taken late last month from the Jeseniky Mountains in northern Moravia in the Czech Republic. The distance to the red sprites is about 200 kilometers. Red sprites take only a fraction of a second to occur and are best seen when powerful thunderstorms are visible from the side.

Image Credit: Daniel Ščerba

* * *

תרגום גוגל אוטומטי (לפעמים מוצלח ולפעמים פחות):

הסבר: מהם החוטים האדומים בשמיים?

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 13-09-2022:

A Long Snaking Filament on the Sun

 

spacer.png

Explanation: Earlier this month, the Sun exhibited one of the longer filaments on record. Visible as the bright curving streak around the image center, the snaking filament's full extent was estimated to be over half of the Sun's radius -- more than 350,000 kilometers long. A filament is composed of hot gas held aloft by the Sun's magnetic field, so that viewed from the side it would appear as a raised prominence. A different, smaller prominence is simultaneously visible at the Sun's edge. The featured image is in false-color and color-inverted to highlight not only the filament but the Sun's carpet chromosphere. The bright dot on the upper right is actually a dark sunspot about the size of the Earth. Solar filaments typically last from hours to days, eventually collapsing to return hot plasma back to the Sun. Sometimes, though, they explode and expel particles into the Solar System, some of which trigger auroras on Earth. The pictured filament appeared in early September and continued to hold steady for about a week.

Image Credit: Alan Friedman

* * *

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 15-09-2022:

Harvest Moon over Sicily

 

spacer.png

Explanation: For northern hemisphere dwellers, September's Full Moon was the Harvest Moon. Reflecting warm hues at sunset it rises over the historic town of Castiglione di Sicilia in this telephoto view from September 9. Famed in festival, story, and song Harvest Moon is just the traditional name of the full moon nearest the autumnal equinox. According to lore the name is a fitting one. Despite the diminishing daylight hours as the growing season drew to a close, farmers could harvest crops by the light of a full moon shining on from dusk to dawn.

Image Credit: Dario Giannobile

* * *

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 17-09-2022:

Perseverance in Jezero Crater's Delta

 

spacer.png

Explanation: The Perseverance rover's Mastcam-Z captured images to create this mosaic on August 4, 2022. The car-sized robot was continuing its exploration of the fan-shaped delta of a river that, billions of years ago, flowed into Jezero Crater on Mars. Sedimentary rocks preserved in Jezero's delta are considered one of the best places on Mars to search for potential signs of ancient microbial life and sites recently sampled by the rover, dubbed Wildcat Ridge and Skinner Ridge, are at lower left and upper right in the frame. The samples taken from these areas were sealed inside ultra-clean sample tubes, ultimately intended for return to Earth by future missions. Starting with the Pathfinder Mission and Mars Global Surveyor in 1997, the last 25 years of a continuous robotic exploration of the Red Planet has included orbiters, landers, rovers, and a helicopter from planet Earth.

Image Credit: NASA

* * *

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 17-09-2022:

Perseverance in Jezero Crater's Delta

 

spacer.png

Explanation: The Perseverance rover's Mastcam-Z captured images to create this mosaic on August 4, 2022. The car-sized robot was continuing its exploration of the fan-shaped delta of a river that, billions of years ago, flowed into Jezero Crater on Mars. Sedimentary rocks preserved in Jezero's delta are considered one of the best places on Mars to search for potential signs of ancient microbial life and sites recently sampled by the rover, dubbed Wildcat Ridge and Skinner Ridge, are at lower left and upper right in the frame. The samples taken from these areas were sealed inside ultra-clean sample tubes, ultimately intended for return to Earth by future missions. Starting with the Pathfinder Mission and Mars Global Surveyor in 1997, the last 25 years of a continuous robotic exploration of the Red Planet has included orbiters, landers, rovers, and a helicopter from planet Earth.

Image Credit: NASA

* * *

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 19-09-2022:

Star Trails and Lightning over the Pyrenees

 

spacer.png

Explanation: The beauty in this image comes in layers. On the bottom layer is the picturesque village of Manlleu in Barcelona, Spain. The six-minute exposure makes car lights into streaks. The next layer is a mountain -- Serra de Bellmunt -- of Europe's famous Pyrenees. Next up is a tremendous lightning storm emanating from a classically-shaped anvil cloud. The long exposure allowed for the capture of many intricate lightning bolts. Finally, at the top and furthest in the distance are stars. Here, the multi-minute exposure made stars into trails. The trailing effect is caused by the rotation of the Earth, and the curvature of the trails indicates their distance from the north spin pole of the Earth above. Taken after sunset in early June, the lightning storm soon moved off. The stars, though, will continue to circle the poll for as long as the Earth spins -- surely billions of years into the future.

Image Credit: Marc Sellés Llimós

* * *

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 20-09-2022:

Star Forming Region NGC 3582 without Stars

 

spacer.png

Explanation: What's happening in the Statue of Liberty nebula? Bright stars and interesting molecules are forming and being liberated. The complex nebula resides in the star forming region called RCW 57, and besides the iconic monument, to some looks like a flying superhero or a weeping angel. By digitally removing the stars, this re-assigned color image showcases dense knots of dark interstellar dust, fields of glowing hydrogen gas ionized by these stars, and great loops of gas expelled by dying stars. A detailed study of NGC 3576, also known as NGC 3582 and NGC 3584, uncovered at least 33 massive stars in the end stages of formation, and the clear presence of the complex carbon molecules known as polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). PAHs are thought to be created in the cooling gas of star forming regions, and their development in the Sun's formation nebula five billion years ago may have been an important step in the development of life on Earth.

Image Credit: Chris Willocks

* * *

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 21-09-2022:

The Horsehead Nebula in Infrared from Hubble

 

spacer.png

Explanation: While drifting through the cosmos, a magnificent interstellar dust cloud became sculpted by stellar winds and radiation to assume a recognizable shape. Fittingly named the Horsehead Nebula, it is embedded in the vast and complex Orion Nebula (M42). A potentially rewarding but difficult object to view personally with a small telescope, the featured gorgeously detailed image was taken in infrared light by the orbiting Hubble Space Telescope. The dark molecular cloud, roughly 1,500 light years distant, is cataloged as Barnard 33 and is seen above primarily because it is backlit by the nearby massive star Sigma Orionis. The Horsehead Nebula will slowly shift its apparent shape over the next few million years and will eventually be destroyed by high energy starlight.

Image Credit: NASA

* * *

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 28-09-2022:

A Furious Sky over Mount Shasta

 

spacer.png

Explanation: Is the sky angry with Mount Shasta? According to some ancient legends, the spirits of above and below worlds fight there, sometimes quite actively during eruptions of this enormous volcano in California, USA. Such drama can well be imagined in this deep sky image taken in late June. Evident above the snow-covered peak is the central band of our Milky Way Galaxy, on the left, and a picturesque sky toward the modern constellations of Scorpius and Ophiuchus, above and to the right. The bright orange star Antares and the colorful rho Ophiuchi cloud complex are visible just to the right of Mount Shasta, while the red emission nebula surrounding the star zeta Ophiuchi appears on the top right. The static earth image in the featured composite was taken during the blue hour, while a two-panel panorama tracking the background sky was taken later that night with the same camera and from the same location. Within a few million years, Antares, some stars in the rho Ophiuchi system, and zeta Ophiuchi will all likely explode as supernovas.

Image Credit: Ralf Rohner

* * *

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 29-09-2022:

DART Asteroid Impact from Space

 

spacer.png

Explanation: Fifteen days before impact, the DART spacecraft deployed a small companion satellite to document its historic planetary defense technology demonstration. Provided by the Italian Space Agency, the Light Italian CubeSat for Imaging Asteroids, aka LICIACube, recorded this image of the event's aftermath. A cloud of ejecta is seen near the right edge of the frame captured only minutes following DART's impact with target asteroid Dimorphos while LICIACube was about 80 kilometers away. Presently about 11 million kilometers from Earth, 160 meter diameter Dimorphos is a moonlet orbiting 780 meter diameter asteroid Didymos. Didymos is seen off center in the LICIACube image. Over the coming weeks, ground-based telescopic observations will look for a small change in Dimorphos' orbit around Didymos to evaluate how effectively the DART impact deflected its target.

Image Credit: ASI

* * *

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 30-09-2022:

Equinox Sunrise Around the World

 

spacer.png

Explanation: A planet-wide collaboration resulted in this remarkable array of sunrise photographs taken around the September 2022 equinox. The images were contributed by 24 photographers, one in each of 24 nautical time zones around the world. Unlike more complicated civil time zone boundaries, the 24 nautical time zones are simply 15 degree longitude bands corresponding to 1 hour steps that span the globe. Start at the upper right for the first to experience a sunrise in the nautical time zone corresponding to Coordinated Universal Time (UTC) + 12 hours. In that time zone, the photographer was located in Christchurch, New Zealand. Travel to the west by looking down the column and then moving to the column toward the left for later sunrises as the time zone offset in hours from UTC decreases. Or, you can watch a video of September 2022 equinox sunrises around planet Earth.

Image Credit: Luca Vanzella

* * *

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 02-10-2022:

Supernova Cannon Expels Pulsar J0002

 

spacer.png

Explanation: What could shoot out a neutron star like a cannon ball? A supernova. About 10,000 years ago, the supernova that created the nebular remnant CTB 1 not only destroyed a massive star but blasted its newly formed neutron star core -- a pulsar -- out into the Milky Way Galaxy. The pulsar, spinning 8.7 times a second, was discovered using downloadable software Einstein@Home searching through data taken by NASA's orbiting Fermi Gamma-Ray Observatory. Traveling over 1,000 kilometers per second, the pulsar PSR J0002+6216 (J0002 for short) has already left the supernova remnant CTB 1, and is even fast enough to leave our Galaxy. Pictured, the trail of the pulsar is visible extending to the lower left of the supernova remnant. The featured image is a combination of radio images from the VLA and DRAO radio observatories, as well as data archived from NASA's orbiting IRAS infrared observatory. It is well known that supernovas can act as cannons, and even that pulsars can act as cannonballs -- what is not known is how supernovas do it.

Image Credit: F. Schinzel

* * *

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 09-10-2022:

Auroras over Northern Canada

 

spacer.png

Explanation: Gusting solar winds and blasts of charged particles from the Sun resulted in several rewarding nights of auroras back in 2014 December, near the peak of the last 11-year solar cycle. The featured image captured dramatic auroras stretching across a sky near the town of Yellowknife in northern Canada. The auroras were so bright that they not only inspired awe, but were easily visible on an image exposure of only 1.3 seconds. A video taken concurrently shows the dancing sky lights evolving in real time as tourists, many there just to see auroras, respond with cheers. The conical dwellings on the image right are tipis, while far in the background, near the image center, is the constellation of Orion. Auroras may increase again over the next few years as our Sun again approaches solar maximum.

Image Credit: Kwon, O Chul

* * *

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 11-10-2022:

Stars, Dust, Pillars, and Jets in the Pelican Nebula

 

spacer.png

Explanation: What dark structures arise within the Pelican Nebula? On the whole, the nebula appears like a bird (a pelican) and is seen toward the constellation of a different bird: Cygnus, a Swan. But inside, the Pelican Nebula is a place lit up by new stars and befouled by dark dust. Smoke-sized dust grains start as simple carbon compounds formed in the cool atmospheres of young stars but are dispersed by stellar winds and explosions. Two impressive Herbig-Haro jets are seen emitted by the star HH 555 on the right, and these jets are helping to destroy the light year-long dust pillar that contains it. Other pillars and jets are also visible. The featured image was scientifically-colored to emphasize light emitted by small amounts of heavy elements in a nebula made predominantly of the light elements hydrogen and helium. The Pelican Nebula (IC 5067 and IC 5070) is about 2,000 light-years away and can be found with a small telescope to the northeast of the bright star Deneb.

Image Credit: Adriano Almeida

* * *

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 12-10-2022:

Ou4: The Giant Squid Nebula

 

spacer.png

Explanation: A mysterious squid-like cosmic cloud, this nebula is very faint, but also very large in planet Earth's sky. In the image, composed with 30 hours of narrowband image data, it spans nearly three full moons toward the royal constellation Cepheus. Discovered in 2011 by French astro-imager Nicolas Outters, the Squid Nebula's bipolar shape is distinguished here by the telltale blue-green emission from doubly ionized oxygen atoms. Though apparently surrounded by the reddish hydrogen emission region Sh2-129, the true distance and nature of the Squid Nebula have been difficult to determine. Still, a more recent investigation suggests Ou4 really does lie within Sh2-129 some 2,300 light-years away. Consistent with that scenario, the cosmic squid would represent a spectacular outflow of material driven by a triple system of hot, massive stars, cataloged as HR8119, seen near the center of the nebula. If so, this truly giant squid nebula would physically be over 50 light-years across.

Image Credit: Tommy Lease

* * *

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 13-10-2022:

Dust Shells around WR 140 from Webb

 

spacer.png

Explanation: What are those strange rings? Rich in dust, the rings are likely 3D shells -- but how they were created remains a topic of research. Where they were created is well known: in a binary star system that lies about 6,000 light years away toward the constellation of the Swan (Cygnus) -- a system dominated by the Wolf-Rayet star WR 140. Wolf-Rayet stars are massive, bright, and known for their tumultuous winds. They are also known for creating and dispersing heavy elements such as carbon which is a building block of interstellar dust. The other star in the binary is also bright and massive -- but not as active. The two great stars joust in an oblong orbit as they approach each other about every eight years. When at closest approach, the X-ray emission from the system increases, as, apparently, does the dust expelled into space -- creating another shell. The featured infrared image by the new Webb Space Telescope resolves greater details and more dust shells than ever before.

Image Credit: NASA

* * *

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 14-10-2022:

The Falcon and the Hunter's Moon

 

spacer.png

Explanation: The Full Moon of October 9th was the second Full Moon after the northern hemisphere autumnal equinox, traditionally called the Hunter's Moon. According to lore, the name is a fitting one because this Full Moon lights the night during a time for hunting in preparation for the coming winter months. In this snapshot, a nearly full Hunter's Moon was captured just after sunset on October 8, rising in skies over Florida's Space Coast. Rising from planet Earth a Falcon 9 rocket pierces the bright lunar disk from the photographer's vantage point. Ripples and fringes along the edge of the lunar disk appear as supersonic shock waves generated by the rocket's passage change the atmosphere's index of refraction.

Image Credit: Michael Seeley

* * *

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

הצטרף לשיחה

אתה יכול לכתוב עכשיו ולהרשם אחר כך אם יש לכם חשבון הכנס עכשיו בשביל לכתוב מהחשבון שלך

אורח
הוסף תגובה

×   הודבק כטקסט מיוחד.   הדבק כטקסט רגיל

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   התוכן הקודם שלך שוחזר .   נקה

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • צור חדש...

Important Information