עבור לתוכן
  • צור חשבון

NASA - Astronomy Picture of the Day


תגובות מומלצות

Today's image 01-08-2022:

Mountains of Dust in the Carina Nebula

מתחת לתמונה ניתן למצוא הסברים באנגלית (מקור), ובעברית (תרגום גוגל)

spacer.png

Explanation: It's stars versus dust in the Carina Nebula and the stars are winning. More precisely, the energetic light and winds from massive newly formed stars are evaporating and dispersing the dusty stellar nurseries in which they formed. Located in the Carina Nebula and known informally as Mystic Mountain, these pillar's appearance is dominated by the dark dust even though it is composed mostly of clear hydrogen gas. Dust pillars such as these are actually much thinner than air and only appear as mountains due to relatively small amounts of opaque interstellar dust. About 7,500 light-years distant, the featured image was taken with the Hubble Space Telescope and highlights an interior region of Carina which spans about three light years. Within a few million years, the stars will likely win out completely and the entire dust mountain will evaporate.

Image Credit: NASA

* * *

תרגום גוגל אוטומטי (לפעמים מוצלח ולפעמים פחות):

הסבר: זה כוכבים לעומת אבק בערפילית של קרינה והכוכבים מנצחים.

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 02-08-2022:

A Moon Dressed Like Saturn

מתחת לתמונה ניתן למצוא הסברים באנגלית (מקור), ובעברית (תרגום גוגל)

spacer.png

Explanation: Why does Saturn appear so big? It doesn't -- what is pictured are foreground clouds on Earth crossing in front of the Moon. The Moon shows a slight crescent phase with most of its surface visible by reflected Earthlight known as ashen glow. The Sun directly illuminates the brightly lit lunar crescent from the bottom, which means that the Sun must be below the horizon and so the image was taken before sunrise. This double take-inducing picture was captured on 2019 December 24, two days before the Moon slid in front of the Sun to create a solar eclipse. In the foreground, lights from small Guatemalan towns are visible behind the huge volcano Pacaya.

Image Credit: Francisco Sojuel

* * *

תרגום גוגל אוטומטי (לפעמים מוצלח ולפעמים פחות):

הסבר: מדוע סטורן נראה כל כך גדול?

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 03-08-2022:

Halo of the Cat's Eye

מתחת לתמונה ניתן למצוא הסברים באנגלית (מקור), ובעברית (תרגום גוגל)

spacer.png

Explanation: What created the unusual halo around the Cat's Eye nebula? No one is sure. What is sure is that the Cat's Eye Nebula (NGC 6543) is one of the best known planetary nebulae on the sky. Although haunting symmetries are seen in the bright central region, this image was taken to feature its intricately structured outer halo, which spans over three light-years across. Planetary nebulae have long been appreciated as a final phase in the life of a Sun-like star. Only recently however, have some planetaries been found to have expansive halos, likely formed from material shrugged off during earlier puzzling episodes in the star's evolution. While the planetary nebula phase is thought to last for around 10,000 years, astronomers estimate the age of the outer filamentary portions of the Cat's Eye Nebula's halo to be 50,000 to 90,000 years.

Image Credit: Bray Falls

* * *

תרגום גוגל אוטומטי (לפעמים מוצלח ולפעמים פחות):

הסבר: מה יצר את ההילה הלא שגרתית סביב ערפילית העין של החתול?

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 04-08-2022:

M13: The Great Globular Cluster in Hercules

מתחת לתמונה ניתן למצוא הסברים באנגלית (מקור), ובעברית (תרגום גוגל)

spacer.png

Explanation: In 1716, English astronomer Edmond Halley noted, "This is but a little Patch, but it shows itself to the naked Eye, when the Sky is serene and the Moon absent." Of course, M13 is now less modestly recognized as the Great Globular Cluster in Hercules, one of the brightest globular star clusters in the northern sky. Sharp telescopic views like this one reveal the spectacular cluster's hundreds of thousands of stars. At a distance of 25,000 light-years, the cluster stars crowd into a region 150 light-years in diameter. Approaching the cluster core upwards of 100 stars could be contained in a cube just 3 light-years on a side. For comparison, the closest star to the Sun is over 4 light-years away. The remarkable range of brightness recorded in this image follows stars into the dense cluster core. Distant background galaxies in the medium-wide field of view include NGC 6207 at the upper left.

Image Credit: Joan Josep Isach Cogollos

* * *

תרגום גוגל אוטומטי (לפעמים מוצלח ולפעמים פחות):

הסבר: בשנת 1716 ציין האסטרונום האנגלי אדמונד האלי, "זה רק טלאי קטן, אבל הוא מראה את עצמו בעין בלתי מזוינת, כאשר השמיים שלווים והירח נעדר."

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 06-08-2022:

Stereo Phobos

מתחת לתמונה ניתן למצוא הסברים באנגלית (מקור), ובעברית (תרגום גוגל)

spacer.png

Explanation: Get out your red/blue glasses and float next to Phobos, grooved moon of Mars! Captured in 2004 by the High Resolution Stereo Camera on board ESA's Mars Express spacecraft, the image data was recorded at a distance of about 200 kilometers from the martian moon. This tantalizing stereo anaglyph view shows the Mars-facing side of Phobos. It highlights the asteroid-like moon's cratered and grooved surface. Up to hundreds of meters wide, the mysterious grooves may be related to the impact that created Stickney crater, the large crater at the left. Stickney crater is about 10 kilometers across, while Phobos itself is only around 27 kilometers across at its widest point.

Image Credit: G. Neukum

* * *

תרגום גוגל אוטומטי (לפעמים מוצלח ולפעמים פחות):

הסבר: הוציאו את המשקפיים האדומים/כחולים וצפו ליד פובוס, ירח מאדים מחורץ!

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 07-08-2022:

Meteor before Galaxy

מתחת לתמונה ניתן למצוא הסברים באנגלית (מקור), ובעברית (תרגום גוגל)

spacer.png

Explanation: What's that green streak in front of the Andromeda galaxy? A meteor. While photographing the Andromeda galaxy in 2016, near the peak of the Perseid Meteor Shower, a small pebble from deep space crossed right in front of our Milky Way Galaxy's far-distant companion. The small meteor took only a fraction of a second to pass through this 10-degree field. The meteor flared several times while braking violently upon entering Earth's atmosphere. The green color was created, at least in part, by the meteor's gas glowing as it vaporized. Although the exposure was timed to catch a Perseid meteor, the orientation of the imaged streak seems a better match to a meteor from the Southern Delta Aquariids, a meteor shower that peaked a few weeks earlier. Not coincidentally, the Perseid Meteor Shower peaks later this week, although this year the meteors will have to outshine a sky brightened by a nearly full moon.

Image Credit: Fritz Helmut Hemmerich

* * *

תרגום גוגל אוטומטי (לפעמים מוצלח ולפעמים פחות):

הסבר: מה אותו פס ירוק מול גלקסיית אנדרומדה?

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 08-08-2022:

The Lagoon Nebula without Stars

מתחת לתמונה ניתן למצוא הסברים באנגלית (מקור), ובעברית (תרגום גוגל)

spacer.png

Explanation: Ridges of glowing interstellar gas and dark dust clouds inhabit the turbulent, cosmic depths of the Lagoon Nebula. Also known as M8, the bright star forming region is about 5,000 light-years distant. But it still makes for a popular stop on telescopic tours of the constellation Sagittarius, toward the center of our Milky Way Galaxy. Dominated by the telltale red emission of ionized hydrogen atoms recombining with stripped electrons, this stunning, deep view of the Lagoon is nearly 100 light-years across. Right of center, the bright, compact, hourglass shape is gas ionized and sculpted by energetic radiation and extreme stellar winds from a massive young star. In fact, although digitally removed from the featured image, the many bright stars of open cluster NGC 6530 drift within the nebula, just formed in the Lagoon several million years ago.

Image Credit: Sameer Dhar

* * *

תרגום גוגל אוטומטי (לפעמים מוצלח ולפעמים פחות):

הסבר: רכסים של גז בין -כוכבי זוהר וענני אבק כהים מאכלסים את העומקים הקוסמיים הסוערים של ערפילית הלגונה.

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 10-08-2022:

Dust Clouds of the Pacman Nebula

מתחת לתמונה ניתן למצוא הסברים באנגלית (מקור), ובעברית (תרגום גוגל)

spacer.png

Explanation: Stars can create huge and intricate dust sculptures from the dense and dark molecular clouds from which they are born. The tools the stars use to carve their detailed works are high energy light and fast stellar winds. The heat they generate evaporates the dark molecular dust as well as causing ambient hydrogen gas to disperse and glow red. Pictured here, a new open cluster of stars designated IC 1590 is nearing completion around the intricate interstellar dust structures in the emission nebula NGC 281, dubbed the Pac-man Nebula because of its overall shape. The dust cloud on the upper left is classified as a Bok Globule as it may gravitationally collapse and form a star -- or stars. The Pacman Nebula lies about 10,000 light years away toward the constellation of Cassiopeia.

Image Credit: Douglas J. Struble

* * *

תרגום גוגל אוטומטי (לפעמים מוצלח ולפעמים פחות):

הסבר: כוכבים יכולים ליצור פסלי אבק ענקיים ומסובכים מהעננים המולקולריים הצפופים והכהים מהם נולדים.

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 13-08-2022:

Herschel Crater on Mimas

מתחת לתמונה ניתן למצוא הסברים באנגלית (מקור), ובעברית (תרגום גוגל)

spacer.png

Explanation: Mimas, small 400 kilometer-diameter moon of Saturn, is host to 130 kilometer-diameter Herschel crater, one of the larger impact craters in the entire Solar System. The robotic Cassini spacecraft orbiting Saturn in 2010 recorded this startling view of small moon and big crater while making a 10,000-kilometer record close pass by the diminutive icy world. Shown in contrast-enhanced false color, the image data reveal more clearly that Herschel's landscape is colored slightly differently from heavily cratered terrain nearby. The color difference could yield surface composition clues to the violent history of Mimas. Of course, an impact on Mimas any larger than the one that created the 130-kilometer Herschel might have destroyed the small moon of Saturn.

Image Credit: Cassini Imaging Team

* * *

תרגום גוגל אוטומטי (לפעמים מוצלח ולפעמים פחות):

הסבר: MIMAS, ירח קטן בקוטר 400 ק"מ של סטורן, מארח למכתש הרשל בקוטר 130 ק"מ, אחד מכתשי ההשפעה הגדולים יותר בכל מערכת השמש.

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 15-08-2022:

The Cygnus Wall of Star Formation

מתחת לתמונה ניתן למצוא הסברים באנגלית (מקור), ובעברית (תרגום גוגל)

spacer.png

Explanation: The North America nebula on the sky can do what the North America continent on Earth cannot -- form stars. Specifically, in analogy to the Earth-confined continent, the bright part that appears as Central America and Mexico is actually a hot bed of gas, dust, and newly formed stars known as the Cygnus Wall. The featured image shows the star forming wall lit and eroded by bright young stars, and partly hidden by the dark dust they have created. The part of the North America nebula (NGC 7000) shown spans about 15 light years and lies about 1,500 light years away toward the constellation of the Swan (Cygnus).

Image Credit: Johan Bogaerts

* * *

תרגום גוגל אוטומטי (לפעמים מוצלח ולפעמים פחות):

הסבר: ערפילית צפון אמריקה בשמיים יכולה לעשות את מה שיבשת צפון אמריקה על פני האדמה לא יכולה - ליצור כוכבים.

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 16-08-2022:

A Meteor Wind over Tunisia

מתחת לתמונה ניתן למצוא הסברים באנגלית (מקור), ובעברית (תרגום גוגל)

spacer.png

Explanation: Does the Earth ever pass through a wind of meteors? Yes, and they are frequently visible as meteor showers. Almost all meteors are sand-sized debris that escaped from a Sun-orbiting comet or asteroid, debris that continues in an elongated orbit around the Sun. Circling the same Sun, our Earth can move through an orbiting debris stream, where it can appear, over time, as a meteor wind. The meteors that light up in Earth's atmosphere, however, are usually destroyed. Their streaks, though, can all be traced back to a single point on the sky called the radiant. The featured image composite was taken over two days in late July near the ancient Berber village Zriba El Alia in Tunisia, during the peak of the Southern Delta Aquariids meteor shower. The radiant is to the right of the image. A few days ago our Earth experienced the peak of a more famous meteor wind -- the Perseids.

Image Credit: Makrem Larnaout

* * *

תרגום גוגל אוטומטי (לפעמים מוצלח ולפעמים פחות):

הסבר: האם כדור הארץ עובר אי פעם דרך רוח מטאורים?

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 17-08-2022:

Stargate Milky Way

מתחת לתמונה ניתן למצוא הסברים באנגלית (מקור), ובעברית (תרגום גוגל)

spacer.png

Explanation: There is a huge gate of stars in the sky, and you pass through it twice a day. The stargate is actually our Milky Way Galaxy, and it is the spin of the Earth that appears to propel you through it. More typically, the central band of our Milky Way appears as a faint band stretching across the sky, only visible in away from bright city lights. In a long-exposure wide-angle image from a dark location like this, though, the Milky Way's central plane is easily visible. The featured picture is a digital composite involving multiple exposures taken on the same night and with the same camera, but employing a stereographic projection that causes the Milky Way to appear as a giant circular portal. Inside the stargate-like arc of our Galaxy is a faint stripe called zodiacal light -- sunlight reflected by dust in our Solar System. In the foreground are cacti and dry rocks found in the rough terrain of the high desert of Chile, not far from the El Sauce Observatory and the developing Vera Rubin Observatory, the latter expected to begin routine operations in 2024.

Image Credit: Maxime Oudoux

* * *

תרגום גוגל אוטומטי (לפעמים מוצלח ולפעמים פחות):

הסבר: יש שער ענק של כוכבים בשמיים, ואתה עובר דרכו פעמיים ביום. הסטארגייט הוא למעשה הגלקסיה שלנו שביל החלב שלנו, והיא ספין כדור הארץ שנראה שמניע אותך דרכה. בדרך כלל, הלהקה המרכזית של שביל החלב שלנו מופיעה כלהקה קלושה המשתרעת על פני השמיים, הנראית רק רחוק מאורות העיר הבהירים. עם זאת, בתמונה רחבה של חשיפה ארוכה ממיקום אפל כזה, עם זאת, נראה בקלות המטוס המרכזי של שביל החלב. התמונה המוצגת היא מורכבת דיגיטלית הכוללת חשיפות מרובות שצולמו באותו לילה ועם אותה מצלמה, אך שימוש בהקרנה סטריאוגרפית הגורמת לדרך החלב להופיע כפורטל עגול ענק. בתוך הקשת הדומה לסטארגייט של הגלקסיה שלנו נמצא פס קלוש הנקרא אור זודיאקאלי-אור שמש המשתקף על ידי אבק במערכת השמש שלנו. בקדמת הבמה נמצאים קקטוסים וסלעים יבשים שנמצאים בשטח הגס של המדבר הגבוה של צ'ילה, לא רחוק ממצפה הכוכבים של רוטב אל ומצפה הכוכבים של ורה רובין המתפתחת, האחרון צפה להתחיל בפעולות שגרתיות בשנת 2024.

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 18-08-2022:

Full Moon Perseids

מתחת לתמונה ניתן למצוא הסברים באנגלית (מקור), ובעברית (תרגום גוגל)

spacer.png

Explanation: The annual Perseid meteor shower was near its peak on August 13. As planet Earth crossed through streams of debris left by periodic Comet Swift-Tuttle meteors rained in northern summer night skies. But even that night's nearly Full Moon shining near the top of this composited view couldn't hide all of the popular shower's meteor streaks. The image captures some of the brightest perseid meteors in many short exposures recorded over more than two hours before the dawn. It places the shower's radiant in the heroic constellation of Perseus just behind a well-lit medieval tower in the village of Sant Llorenc de la Muga, Girona, Spain. Observed in medieval times, the Perseid meteor shower is also known in Catholic tradition as the Tears of St. Lawrence, and festivities are celebrated close to the annual peak of the meteor shower. Joining the Full Moon opposite the Sun, bright planet Saturn also shines in the frame at the upper right.

Image Credit: Juan Carlos Casado

* * *

תרגום גוגל אוטומטי (לפעמים מוצלח ולפעמים פחות):

הסבר: מקלחת המטאורים השנתית של Perseid הייתה בסמוך לשיאה ב -13 באוגוסט. כאשר כדור הארץ חצה דרך נחלי פסולת שהשאיר שביט תקופתי מטאורים סוויפט-טאטל גשם בשמי ליל הקיץ הצפוניים.

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 19-08-2022:

Saturn: 1993 - 2022

מתחת לתמונה ניתן למצוא הסברים באנגלית (מקור), ובעברית (תרגום גוגל)

spacer.png

Explanation: Saturn is the most distant planet of the Solar System easily visible to the unaided eye. With this extraordinary, long-term astro-imaging project begun in 1993, you can follow the ringed gas giant for one Saturn year as it wanders once around the ecliptic plane, finishing a single orbit around the Sun by 2022. Constructed from individual images made over 29 Earth years, the split panorama is centered along the ecliptic and crossed by the plane of our Milky Way galaxy. Saturn's position in 1993 is at the right side, upper panel in the constellation Capricornus and progresses toward the left. It returns to the spot in Capricornus at left in the lower panel in 2022. The consistent imaging shows Saturn appears slightly brighter during the years 2000-2005 and 2015-2019, periods when its beautiful rings were tilted more face-on to planet Earth.

Image Credit: Tunc Tezel

* * *

תרגום גוגל אוטומטי (לפעמים מוצלח ולפעמים פחות):

הסבר: שבתאי הוא כוכב הלכת הרחוק ביותר של מערכת השמש הנראית בקלות לעין הבלתי -מוערכת.

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 20-08-2022:

Stardust and Comet Tails

מתחת לתמונה ניתן למצוא הסברים באנגלית (מקור), ובעברית (תרגום גוגל)

spacer.png

Explanation: Heading for its closest approach to the Sun, or perihelion, on December 19 comet C/2017 K2 (PanSTARRS) remains a sight for telescopic observers as it sweeps through planet Earth's skies in the constellation Scorpius. The comet currently sports a greenish coma, long whitish dust tail, and short ion tail in this deep image from August 18. The 2x3 degree wide field of view includes part of the dusty nebula IC 4592 reflecting blue starlight. Also known as the Blue Horsehead Nebula, IC 4592 is about 400 light-years distant while the comet is just under 17 light-minutes away. First spotted at a distance well beyond the orbit of Saturn C/2017 K2 is on its maiden voyage to the inner solar system, a pristine visitor from the remote Oort cloud.

Image Credit: CARA Project

* * *

תרגום גוגל אוטומטי (לפעמים מוצלח ולפעמים פחות):

הסבר: לכיוון הגישה הקרובה ביותר שלה לשמש, או Perihelion, ב -19 בדצמבר שביט C/2017 K2 (Panstarrs) נותרה מחזה עבור משקיפים טלסקופיים כשהיא סוחפת את שמי כוכב האדמה בעקרב הקונסטלציה.

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 21-08-2022:

The Spinning Pulsar of the Crab Nebula

מתחת לתמונה ניתן למצוא הסברים באנגלית (מקור), ובעברית (תרגום גוגל)

spacer.png

Explanation: At the core of the Crab Nebula lies a city-sized, magnetized neutron star spinning 30 times a second. Known as the Crab Pulsar, it is the bright spot in the center of the gaseous swirl at the nebula's core. About twelve light-years across, the spectacular picture frames the glowing gas, cavities and swirling filaments near the Crab Nebula's center. The featured picture combines visible light from the Hubble Space Telescope in purple, X-ray light from the Chandra X-ray Observatory in blue, and infrared light from the Spitzer Space Telescope in red. Like a cosmic dynamo the Crab pulsar powers the emission from the nebula, driving a shock wave through surrounding material and accelerating the spiraling electrons. With more mass than the Sun and the density of an atomic nucleus,the spinning pulsar is the collapsed core of a massive star that exploded. The outer parts of the Crab Nebula are the expanding remnants of the star's component gasses. The supernova explosion was witnessed on planet Earth in the year 1054.

Image Credit: NASA

* * *

תרגום גוגל אוטומטי (לפעמים מוצלח ולפעמים פחות):

הסבר: בליבת ערפילית הסרטן שוכן כוכב נויטרון מגנט וממגנט מסתובב 30 פעמים בשנייה. המכונה Pulsar Crab, זוהי נקודת האור במרכז המערבולת הגזית בליבת הערפילית. בערך שתים עשרה שנות אור לרוחב, התמונה המרהיבה ממסגרת את הגז הזוהר, החללים והחוטים המסתחררים בסמוך למרכז ערפילית הסרטן. התמונה המוצגת משלבת אור גלוי מהטלסקופ החלל האבל באור רנטגן סגול ממצפה הרנטגן של צ'נדרה בכחול, ואור אינפרא אדום מהטלסקופ החלל שפיצר באדום. כמו דינמו קוסמי, סרטן פולסאר מעצבן את הפליטה מהערפילית, מניע גל הלם דרך החומר שמסביב ומאיץ את האלקטרונים המתפתלים. עם יותר מסה מהשמש והצפיפות של גרעין אטומי, הפולסאר המסתובב הוא הליבה שהתמוטטה של כוכב מסיבי שהתפוצץ. החלקים החיצוניים של ערפילית הסרטן הם השרידים המתרחבים של גזי הרכיב של הכוכב. פיצוץ הסופרנובה היה עד לכדור הארץ בשנת 1054.

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 23-08-2022:

Meteor & Milky Way over the Mediterranean

מתחת לתמונה ניתן למצוא הסברים באנגלית (מקור), ובעברית (תרגום גוגל)

spacer.png

Explanation: Careful planning made this a nightscape to remember. First, the night itself was chosen to occur during the beginning of this year's Perseid Meteor Shower. Next, the time of night was chosen to be before the bright Moon would rise and dominate the night sky's brightness. The picturesque foreground was selected to be a rocky beach of the Mediterranean Sea in Le Dramont, France, with, at the time, île d’Or island situated near the ominously descending central band of our Milky Way Galaxy. Once everything was set and with the weather cooperating, all of the frames for this seemingly surreal nightscape were acquired within 15 minutes. What you can't see is that, on this night, the astrophotographer brought along his father who, although unskilled in modern sky-capture techniques, once made it a point to teach his child about the sky.

Image Credit: Julien Looten

* * *

תרגום גוגל אוטומטי (לפעמים מוצלח ולפעמים פחות):

הסבר: תכנון קפדני הפך את זה לנוף לילה לזכור.

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 24-08-2022:

The Cartwheel Galaxy from Webb

מתחת לתמונה ניתן למצוא הסברים באנגלית (מקור), ובעברית (תרגום גוגל)

spacer.png

Explanation: To some, it looks like a wheel of a cart. In fact, because of its outward appearance, the presence of a central galaxy, and its connection with what looks like the spokes of a wheel, the galaxy on the right is known as the Cartwheel Galaxy. To others, however, it looks like a complicated interaction between galaxies awaiting explanation. Along with the two galaxies on the left, the Cartwheel is part of a group of galaxies about 500 million light years away in the constellation Sculptor. The large galaxy's rim spans over 100,000 light years and is composed of star forming regions filled with extremely bright and massive stars. The Cartwheel's ring-like shape is the result of gravitational disruption caused by a smaller galaxy passing through a large one, compressing the interstellar gas and dust and causing a star formation wave to move out like a ripple across the surface of a pond. The featured recent image of the Cartwheel Galaxy by the Webb Space Telescope reveals new details not only about where stars are forming, but also about activity near the galaxy's central black hole.

Image Credit: NASA

* * *

תרגום גוגל אוטומטי (לפעמים מוצלח ולפעמים פחות):

הסבר: עבור חלק זה נראה כמו גלגל של עגלה. למעשה, בגלל המראה החיצוני שלו, נוכחותה של גלקסיה מרכזית, והקשר שלה עם מה שנראה כמו חישורי הגלגל, הגלקסיה מימין ידועה בשם הגלקסיה של גלגל העגלה. עם זאת, לאחרים זה נראה כמו אינטראקציה מורכבת בין גלקסיות הממתינות להסבר. יחד עם שתי הגלקסיות משמאל, גלגל העגלה הוא חלק מקבוצת גלקסיות במרחק של כ -500 מיליון שנות אור בפסל הקונסטלציה. שפת הגלקסיה הגדולה משתרעת על פני 100,000 שנות אור ומורכבת מאזורים המייצרים כוכבים מלאים בכוכבים בהירים ומסיביים במיוחד. הצורה הדומה לטבעת של גלגל העגלה היא תוצאה של הפרעה בכבידה הנגרמת על ידי גלקסיה קטנה יותר שעוברת דרך גדולה, דוחסת את הגז והאבק הבין-כוכבי וגורמת לגל היווצרות כוכבים להתקדם כמו אדווה על פני הבריכה. הדימוי האחרון של הגלקסיה של CartWheel על ידי טלסקופ חלל ווב חושף פרטים חדשים לא רק על היכן נוצרים כוכבים, אלא גם על פעילות בסמוך לחור השחור המרכזי של הגלקסי.

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 25-08-2022:

Tiangong Space Station Transits the Moon

מתחת לתמונה ניתן למצוא הסברים באנגלית (מקור), ובעברית (תרגום גוגל)

spacer.png

Explanation: The rugged lunar south polar region lies at the top of this colorful portrait of a last quarter Moon made on August 20. Constructed from video frames and still images taken at Springrange, New South Wales, Australia it also captures a transit of China's Tiangong Space Station. The transit itself was fleeting, taking the space station less than a second to cross the shadowed and sunlit lunar disk. The low Earth orbiting Tiangong is at an altitude of about 400 kilometers, while the Moon is some 400,000 kilometers away. Subtle color differences along the bright lunar surface are revealed in the multiple stacked frames. Not visible to the eye, they indicate real differences in chemical makeup across the lunar surface.

Image Credit: Lucy Yunxi Hu

* * *

תרגום גוגל אוטומטי (לפעמים מוצלח ולפעמים פחות):

הסבר: אזור הקוטב הדרומי המחוספס שוכן בראש הדיוקן הצבעוני הזה של ירח ברבע האחרון שנעשה ב -20 באוגוסט. בנוי ממסגרות וידיאו ותמונות סטילס שצולמו בספרינגראנג ', ניו סאות' ויילס, אוסטרליה, הוא גם לוכד מעבר של טיאנגונג של סין

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 27-08-2022:

IC 5146: The Cocoon Nebula

מתחת לתמונה ניתן למצוא הסברים באנגלית (מקור), ובעברית (תרגום גוגל)

spacer.png

Explanation: Inside the Cocoon Nebula is a newly developing cluster of stars. Cataloged as IC 5146, the beautiful nebula is nearly 15 light-years wide. Climbing high in northern summer night skies, it's located some 4,000 light years away toward the constellation Cygnus the Swan. Like other star forming regions, it stands out in red, glowing, hydrogen gas excited by young, hot stars, and dust-reflected starlight at the edge of an otherwise invisible molecular cloud. In fact, the bright star found near the center of this nebula is likely only a few hundred thousand years old, powering the nebular glow as it clears out a cavity in the molecular cloud's star forming dust and gas. A 29 hour long integration with a small telescope from Ayr, Ontario, Canada resulted in this exceptionally deep color view tracing tantalizing features within and surrounding the dusty stellar nursery.

Image Credit: David Jenkins

* * *

תרגום גוגל אוטומטי (לפעמים מוצלח ולפעמים פחות):

הסבר: בתוך ערפילית Cocoon נמצא אשכול כוכבים חדש שמתפתח.

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 29-08-2022:

The Horsehead Nebula Region without Stars

מתחת לתמונה ניתן למצוא הסברים באנגלית (מקור), ובעברית (תרגום גוגל)

spacer.png

Explanation: The famous Horsehead Nebula in Orion is not alone. A deep exposure shows that the dark familiar shaped indentation, visible just right of center, is part of a vast complex of absorbing dust and glowing gas. The featured spectacular picture details an intricate tapestry of gaseous wisps and dust-laden filaments that were created and sculpted over eons by stellar winds and ancient supernovas. The Flame Nebula is visible in orange just to the Horsehead's left. To highlight the dust and gas, most of the stars have been digitally removed, although a notable exception is Alnitak, just above the Flame Nebula, which is the rightmost star in Orion's famous belt of three aligned stars. The Horsehead Nebula lies 1,500 light years distant towards the constellation of Orion.

Image Credit: George Chatzifrantzis

* * *

תרגום גוגל אוטומטי (לפעמים מוצלח ולפעמים פחות):

הסבר: ערפילית הראש המפורסמת באוריון אינה לבד.

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 30-08-2022:

Jupiter from the Webb Space Telescope

מתחת לתמונה ניתן למצוא הסברים באנגלית (מקור), ובעברית (תרגום גוגל)

spacer.png

Explanation: This new view of Jupiter is illuminating. High-resolution infrared images of Jupiter from the new James Webb Space Telescope (Webb) reveal, for example, previously unknown differences between high-floating bright clouds -- including the Great Red Spot -- and low-lying dark clouds. Also clearly visible in the featured Webb image are Jupiter's dust ring, bright auroras at the poles, and Jupiter's moons Amalthea and Adrastea. Large volcanic moon Io's magnetic funneling of charged particles onto Jupiter is also visible in the southern aurora. Some objects are so bright that light noticeably diffracts around Webb's optics creating streaks. Webb, which orbits the Sun near the Earth, has a mirror over 6 meters across making it the largest astronomical telescope ever launched -- with 15 times more light-collecting area than Hubble.

Image Credit: NASA

* * *

תרגום גוגל אוטומטי (לפעמים מוצלח ולפעמים פחות):

הסבר: תצוגה חדשה זו של יופיטר מאירה.

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 01-09-2022:

The Tulip and Cygnus X-1

מתחת לתמונה ניתן למצוא הסברים באנגלית (מקור), ובעברית (תרגום גוגל)

spacer.png

Explanation: Framing a bright emission region, this telescopic view looks out along the plane of our Milky Way Galaxy toward the nebula rich constellation Cygnus the Swan. Popularly called the Tulip Nebula, the reddish glowing cloud of interstellar gas and dust is also found in the 1959 catalog by astronomer Stewart Sharpless as Sh2-101. Nearly 70 light-years across, the complex and beautiful Tulip Nebula blossoms about 8,000 light-years away. Ultraviolet radiation from young energetic stars at the edge of the Cygnus OB3 association, including O star HDE 227018, ionizes the atoms and powers the emission from the Tulip Nebula. Also in the field of view is microquasar Cygnus X-1, one of the strongest X-ray sources in planet Earth's sky. Blasted by powerful jets from a lurking black hole its fainter bluish curved shock front is only just visible though, beyond the cosmic Tulip's petals near the right side of the frame.

Image Credit: Peter Kohlmann

* * *

תרגום גוגל אוטומטי (לפעמים מוצלח ולפעמים פחות):

הסבר: מסגור אזור פליטה בהיר, הנוף הטלסקופי הזה משקיף לאורך מישור הגלקסיה שביל החלב שלנו לעבר הקונסטלציה העשירה בערפילית Cygnus הברבור.

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 02-09-2022:

M51: The Whirlpool Galaxy

מתחת לתמונה ניתן למצוא הסברים באנגלית (מקור), ובעברית (תרגום גוגל)

spacer.png

Explanation: Find the Big Dipper and follow the handle away from the dipper's bowl until you get to the last bright star. Then, just slide your telescope a little south and west and you'll come upon this stunning pair of interacting galaxies, the 51st entry in Charles Messier's famous catalog. Perhaps the original spiral nebula, the large galaxy with well defined spiral structure is also cataloged as NGC 5194. Its spiral arms and dust lanes clearly sweep in front of its companion galaxy (left), NGC 5195. The pair are about 31 million light-years distant and officially lie within the angular boundaries of the small constellation Canes Venatici. In direct telescopic views, M51 looks faint and fuzzy to the eye. But this remarkably deep image shows off details of the interacting galaxy's striking colors and galactic tidal debris. The image includes nearly 90 hours of narrowband data that also reveals a vast glowing cloud of reddish ionized hydrogen gas discovered in the M51 system.

Image Credit: Fabian Neyer

* * *

תרגום גוגל אוטומטי (לפעמים מוצלח ולפעמים פחות):

הסבר: מצא את הדיפר הגדול ועקוב אחר הידית הרחק מקערת הדיפר עד שתגיע לכוכב המואר האחרון.

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Today's image 03-09-2022:

Sun and Moon and ISS

מתחת לתמונה ניתן למצוא הסברים באנגלית (מקור), ובעברית (תרגום גוגל)

spacer.png

Explanation: On August 25 Sun and Moon could both be seen in planet Earth's daytime skies. And so could the International Space Station. The ISS crossed the disk of the waning crescent Moon as seen from Shunyi district, Beijing, China at about 11:02 am local time. Some 40 kilometers to the southwest, in Fengtai district, the ISS was seen to cross the Sun's disk too. The solar transit was observed only 29 seconds later. Both transits are compared in these panels, composed of processed and stacked video frames from the two locations. The coordinated captures were made with different equipment, but adjusted to show the Sun and Moon at the same scale. The ISS was at a calculated range of 435 kilometers for the lunar transit and 491 kilometers when passing in front of the Sun.

Image Credit: Wang Letian

* * *

תרגום גוגל אוטומטי (לפעמים מוצלח ולפעמים פחות):

הסבר: ב- 25 באוגוסט ניתן היה לראות את השמש והירח בשמי היום של כדור הארץ.

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

הצטרף לשיחה

אתה יכול לכתוב עכשיו ולהרשם אחר כך אם יש לכם חשבון הכנס עכשיו בשביל לכתוב מהחשבון שלך

אורח
הוסף תגובה

×   הודבק כטקסט מיוחד.   הדבק כטקסט רגיל

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   התוכן הקודם שלך שוחזר .   נקה

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • צור חדש...

Important Information